Domowy Kościół

Jeżeli chcecie:

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie

Zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła w naszej parafii!

Kontakt

Agnieszka i Piotr Leśniewicz
e-mail: [email protected]


Historia

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notce-Dame (END).
Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.
Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkowie DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).

Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkania ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • codzienny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczne praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Krąg

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • dzieleniem się życiem
  (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
 • modlitwa
  (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca);
 • formacja
  (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

Rekolekcje

Do istoty formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oaza rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Świadectwa

Uczestnictwo w DK odnowiło i pogłębia naszą wzajemną miłość, umacnia naszą wiarę i miłość dla Jezusa.

Życie we wspólnocie DK daje nam wiele radości, pozwala odczuć, że nie jesteśmy sami. Uczymy się odwagi do przyznawania się do naszych przekonań, do dawania świadectwa wiary wobec innych.

Od czasu naszego uczestnictwa w rekolekcjach DK nasze życie zaczęło się zmieniać. Przede wszystkim odnaleźliśmy siebie. Poznaliśmy piękno miłości małżeńskiej, którego wcześniej nie znaliśmy. Umiemy docenić odmienność darów, jakimi nas Bóg obdarzył.

Po rekolekcjach widzę konieczność pogłębienia wiary w moim życiu, potrzebę przybliżenia się do Chrystusa przez Ewangelię, aby żyć z Nim, dla Niego na co dzień.

Byliśmy bliscy rozejścia się. Dialog małżeński, wzorowanie się na Chrystusie, pomogły nam zmienić nasze życie. Wspólna modlitwa zjednoczona z cierpiącym Chrystusem połączyła nas duchowo.

Staliśmy się bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieci. Bardziej dostrzegamy ich potrzeby, nie tylko te materialne, ale i duchowe. Poświęcamy więcej czasu na rozmowy z nimi. Zapraszamy je od czasu do czasu do wspólnego dialogu małżeńskiego, który przekształca się wówczas w dialog rodzinny.

Gdzie znaleźć Domowy Kościół?

Kręgi Domowego Kościoła obecnie są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m. in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie centralnej Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl, a także na stronie diecezjalnej: www.dk.szczecin.pl

Można nawiązać kontakt z Sekretariatem DK mieszczącym się w domu rekolekcyjnym:

ul. Jagiellońska 100
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel.: (18) 262 39 42
e-mail: [email protected]