Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Informacje bieżące

Ogłoszenia parafialne - XXVIII Niedziela zwykła

15.10.2017

1. Kolejna 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Jerychem Różańcowym rozpocznie się dzisiaj godz. 19.00 w dolnym kościele. Serdecznie zapraszamy o zapisywanie się nowych chętnych na adorację w zakrystii po Mszy św.

2. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii św. w naszej parafii,  dzisiaj, o godz. 16.00 w dolnym kościele.

3. Również dzisiaj, po Mszy św. o godz. 17.00 w sali O. Wasilewskiego spotkanie osób, które wzięły udział w pielgrzymce na Jasną Górę i do Kalisza.

4. Comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli rozpocznie się jutro o godz. 17.30. Następnie Msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca  Świętego, Archidiecezji i rodzin z naszej Parafii. Po Mszy św. spotkanie członków i sympatyków SKKAB-u w sali O. Wasilewskiego. Prośby i podziękowania do Patrona Polski można wypisać na kartkach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką lub przesłać drogą e-mailową wchodząc na stronę internetową naszej parafii.

5. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

6. Msza św. z modlitwą o uzdrowienia w najbliższy wtorek, 17 października, o godz. 18.00.

7. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego „Winnica” zaprasza na pierwszą po wakacjach medytację ignacjańską, we wtorek, 17 października, o godz. 19.00 do dolnego kościoła.

8. Ośmiotygodniowy kurs przygotowania dorosłych do sakramentów: Chrztu, bierzmowania i Eucharystii,  rozpocznie się w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Bierzmowanie przewidziane jest przed świętami Bożego Narodzenia.

9. Inicjujemy w naszej parafii comiesięczne tematyczne spotkania przy kawie i herbacie dla seniorów (i nie tylko). Pierwsze takie spotkanie odbędzie się najbliższy czwartek, 19 października, o godz 12.00, w sali O. Wasilewskiego pod Domem Zakonnym. Prelegentem na temat: „Modlitwy Różańcowej” będzie o. Proboszcz Grzegorz Nogal SJ.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXVII Niedziela zwykła

08.10.2017

1. W dniu dzisiejszym  obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem  „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episko­pat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św.  Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edu­kacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej mło­dzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

W związku z Dniem Papieskim zapraszamy:

  • od godz. 8.00 – przed kościołem na kiermasz ciast.
  • od godz. 10.00 do  naszej świetlicy „Pod Aniołem”  - Miasteczko Rodzinne dla dzieci.

2. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

3. Kandydaci do bierzmowania z klas 3 gimnazjum rozpoczęli spotkania przygotowujące ich do przyjęcia sakramentu. Terminy spotkań wywieszone są na tablicy duszpasterstwa młodzieży obok wejścia do dolnego kościoła.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu „Trzy kwadranse w ciszy”, w czwartek o godz. 19.00, w dolnym kościele.

5. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki wypo­minkowe bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą, przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXVI Niedziela zwykła

01.10.2017

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Adorację Najświętszego Sa­kra­­mentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa połączone z nabożeństwem ró­żań­cowym o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Mo­dlitwy i wymiana tajemnic różańcowych  w dolnym kościele o godz. 17.00.

2. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W najbliższą środę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00, dzieci ze swoimi zwierzęcymi pupilkami.

3. Spotkanie dla katechetów naszej parafii odbędzie się we wtorek, 3 października, 
o godz. 17.00 modlitwą różańcową.

4. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek, 5 października, o godz. 19.00 w świetlicy parafialnej. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady, liderów grup parafialnych.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXV Niedziela zwykła

24.09.2017

1. Kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas 7 SP i 2 i 3 gimnazjum, zapraszamy wraz z ich rodzinami na Mszę św., dzisiaj, o godz. 16.00 do dolnego kościoła. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

2. W czwartek, 28 września swoje imieniny obchodzi O. Marek Szafran SJ. W jego intencji będziemy się modlili podczas Mszy św. o godzinie 18.00. Zapraszamy Parafian i przyjaciół O. Marka do wspólnej modlitwy za niego.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu „Trzy kwadranse”, w czwartek 
o godz. 19.00, w dolnym kościele.

4. W czwartek, 28 września, o godz. 15.00, w ramach  Między­na­ro­do­­wej Akcji Koronka do Boże­go Miłosierdzia na ulicach miast świata, na wielu skrzyżowaniach Szczecina będzie miała miejsce modlitwa o zacho­wanie i roz­wój wiary w Ojczyźnie na­szej i na całym świecie. Koronka do Miło­sierdzia Bo­że­go będzie odmawiana również niedaleko naszego ko­ścioła, przy skrzy­żowa­niu ulic Jagiellońskiej i Bohaterów Warszawy. Serdecz­nie zapra­szamy.

Czytaj dalej »