Archiwum informacji

  1. W minionym tygodniu odbywały się zajęcia przedpołudniowe dla dzieci z na­szej pa­rafii. W zajęciach tych wzięło udział łącznie 46 dzieci oraz ponad 20 animato­rów (młodzież gimnazjalna, licealna i studenci). Dzięku­jemy wszystkim, którzy nam pomagali i bez któ­rych te zajęcia byłyby niemożliwe. Dziękujemy za zło­żone ofiary na ten cel, a szczególne po­dziękowanie kierujemy do pań nauczycielek: Agnieszki, Katarzyny, Beaty oraz paniom z Apostolstwa Modlitwy za troskę o brzuszki dzieci i młodzieży – były zawsze pełne i „zadowolone”. Dziękujemy dy­rekcji oraz nauczycieli Wychowania Fizycznego z I LO za możliwość przeprowa­dzenia bardzo ciekawych zajęć na …

Czytaj dalej »

Czwartek 26. stycznia

Jagiellońska 32 do72

Piątek 27. stycznia

Jagiellońska 73 do 77

Noakowskiego 11 do 25

Strzelecka 1 do 5d

Sobota 28. stycznia

Strzelecka 5e do 34

Legionów 1 do 3

Niedziela 29. stycznia

Legionów 4 do 20

Przecznica 1 do 3

Poniedziałek 30. stycznia

Ściegiennego 36 do 62

Wtorek 31. stycznia

Ściegiennego 8 do 11

Ściegiennego 25 do 29

Od 3 lutego odwiedzimy zapraszające nas osoby (rodziny), które  nie mogły przyjąć kolędy w normalnym czasie. Aby nas zaprosić wystarczy w zakrystii lub kancelarii parafialnej podać adres, ewentualne preferencje …

Czytaj dalej »

  1. Dziękujemy bardzo serdecznie Wszystkim, którzy włączyli się  w „Jerycho różańcowe” wraz z całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu.
  2. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który przeżywamy pod hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1Kor 15,51-58)”. Tak bardzo upragniona przez Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę. Jej brak jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia. Program obchodów tegorocznego tygodnia ekumenicznego można znaleźć w gablocie, biuletynie parafialnym i na naszej stronie parafialnej.
  3. Dzisiaj dzień Dziadka. Pamiętajmy …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiaj, w kruchcie kościoła odbywa się zbiórka do puszek na rzecz stowa­rzyszenia „Po­moc Kościołowi w Potrzebie”.
  2. W naszym kościele rozpoczynamy dzisiaj  o godz. 19 „Jerycho różańcowe” wraz z całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich (nawet w nocy) na chwile adoracji do naszej świątyni.
  3. W poniedziałek, 16 stycznia, zapraszamy na nabożeństwo ku czci Św. Andrzeja Boboli o godzinie 17.3o. O godz. 18.oo Msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, naszej parafii i polskich rodzin. Po Mszy św. oddanie czci relikwiom naszego Patrona, a następnie spotkanie opłatkowe dla członków SKKAB-u. …

Czytaj dalej »