Archiwum informacji

  1.  Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Przypomina nam ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworze­nia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojedna­nia z braćmi. Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej ko­munii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej Rodzi­ny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zro­zu­miemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o zbawienie własne i bliźnich. Dla powołanych do życia mał­żeń­skiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre, godne życie w rodzi­nie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagro­że­niach i celowych atakach, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Ko­ścio­łem. To rodziny, w których zwycięża miłość …

Czytaj dalej »

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jutro Wigilia i potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku, przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinni­śmy świętować radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to na­daje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdal­nia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym.

2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa …

Czytaj dalej »

  1. W tym tygodniu wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przypa­trzmy się, jak przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz poprzez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Bogiem, aby …

Czytaj dalej »

  1. Dziś Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Wspieramy Go naszymi modlitwami oraz ofiarami, zbieranymi do puszek w kruchcie kościoła.
  2. Dzisiaj (9 grudnia) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyj­na, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obowiązkowa
  3. Młodzież skupiona przy naszym kościele zbierała tydzień temu ofiary na świąteczną po­moc dla „zaprzyjaźnionego” sierocińca w Ugandzie. Zebrali 2114 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiaro­dawcom.
  4. Zapraszamy do licznego udziału w Mszy Św. Roratniej, odprawianej w naszym …

Czytaj dalej »