Regulamin Archidiecezjalnego konkursu

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO  KONKURSU „DROGA  STANISŁAWA KOSTKI DO ŚWIĘTOŚCI”

CELE KONKURSU:

 1. – poznanie życia św. Stanisława Kostki
 2. – popularyzacja jego drogi do świętości
 3. – zachęcenie do naśladowania św. Stanisława

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:

Parafia p. w. św. Andrzeja Boboli oraz I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

TERMIN I MIEJSCA:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

Etap pierwszy – szkolny: odbędzie się 23.10.2018 r. o godzinie 11.00 w zgłoszonych do konkursu placówkach.

Etap drugi – finał: odbędzie się 12. 11. 2018 r. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12 w Szczecinie

Rozwiązywanie testów w każdym etapie trwa 45 minut.

 

WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

uczniowie szkoły ponadpodstawowej

 • Teresa Jankowska, O świętym Stanisławie Kostce inaczej, wyd. FIDEI, Warszawa 2008.

 uczniowie klas IV-VIII, gimnazjum

dzieci klas I-IV

 • Ewa Stadtmuller, Święty Stanisław Kostka, Wydawnictwo Diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu 2011.
 • Rafał Gniła, Święci i błogosławieni każdego dnia. Imiennik według Kalendarza Liturgicznego Kościoła Katolickiego, PIĘTKA, Katowice 2014.

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie każdego typu szkół archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
 • konkurs będzie odbywał się w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas 1-4; 5-8 ( w tym gimnazjaliści) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • zgłoszona szkoła organizuje pierwszy etap – eliminacje szkolne ( testy zostaną przesłane drogą mailową )

wypełnione przez uczniów testy, odpowiedzialna osoba za organizację konkursu w szkole przesyła na adres:  Parafia św. Andrzeja Boboli, Pocztowa 22, 70-361 Szczecin z dopiskiem Konkurs o św. Stanisławie Kostce z datą nie później niż 26 października 2018 r. na stemplu pocztowym.

 • zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie formularza załącznik nr 1 i przesłać drogą mailową na adres: [email protected]
 • termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2018
 • razem z testami należy przesłać sprawozdanie z pierwszego etapu wypełniając załącznik nr 2

 

 1. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych.
 2. Do finału zakwalifikowanych będzie trzydzieścioro najlepszych uczestników pierwszego etapu konkursu z każdej grupy wiekowej.
 3. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych z testu.
 4. Tytuł laureata otrzymuje troje najlepszych uczniów z każdej grupy wiekowej.
 5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.