Bierzmowanie

We wszelkich sprawach związanych z bierzmowaniem prosimy o kontakt z o. Markiem Szafranem SJ, e-mail: [email protected]