Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

W Polsce pierwsza grupa WŻCh powstała w Warszawie w 1977 r. Kolejne powstawały w różnych miastach Polski, w tym w 1995 r. w Szczecinie.

Duchowość ludzi świeckich

Nasza wspólnota proponuje łączenie codzienności, pracy, obowiązków domowych z głęboką modlitwą i apostolstwem oraz nieustannym wsłuchiwaniem się w głos Boży. Jeśteśmy ludźmi różnych zawodów, zainteresowań i stanów, ludźmi w różnym wieku, którzy inspirację do pracy i modlitwy czerpią z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli.

Kontakt

o. Adam Sołdek SJ
e-mail: [email protected]