Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Informacje bieżące

Ogłoszenia parafialne - XXXIII Niedziela zwykła

19.11.2017

. Papież w liście „Misericordia et Misera” na zakończenie Roku Miłosierdzia, ogłosił nowe święto. W XXXIII niedzielę zwykłą cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Swoje przesłanie Ojciec Święty oznaczył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

2. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii św. w naszej parafii, dzisiaj o godz. 16.00 w dolnym kościele.

3. Nabożeństwo za zmarłych odprawiane jest przez cały listopad w dni po­wszednie 
o godz. 17.30, a w nie­dzielę o godz.12.00.

4. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą, przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

5. Wspólnota Odnowy w Duchu św. zaprasza na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie we wtorek, 21 listopada, o godz. 18.00.

6. Duszpasterstwo akademickie zaprasza na Mszę św. w środę o godz. 19.00 i na  adorację Najświętszego Sakramentu (3 kwadranse w ciszy), w czwartek, 
o godz.19.00 do dolnego kościoła.

7. W przyszłą niedzielę (26 listopada) obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Apostolstwa Modlitwy. Podczas wszystkich Mszy św. po „Modlitwie po Komunii Świętej” odmówimy „Akt poświęcenia parafii i rodzin Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz całego Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Króla”. Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie braterskie Apostolstwa Modlitwy w Sali O. Wasilewskiego. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXXII Niedziela zwykła

12.11.2017

1. Zapraszamy na „Zaduszki Nauczycielskie” przygotowane przez nauczycieli 
i uczniów VI LO w Szczecinie, dzisiaj o godz. 18.00 do górnego kościoła. Przed „Zaduszkami”, podczas Mszy św. o godz. 17.00, będziemy modlić się za zmarłych nauczycieli i wychowawców szczecińskich szkół.

2. Nabożeństwo za zmarłych bę­dzie odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dzielę o godz.12.00.

3. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą, przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

4. W dniu dzisiejszym przypada 112. rocznica urodzin o. Władysława Siwka SJ, diece­zjalnego duszpasterza akademickiego miasta Szczecina w latach 1950 - 1970, zapraszamy na wspólną modlitwę „Anioł Pań­ski” przy obelisku na ron­dzie o. Siwka, w poniedziałek, 13 listopada o godz. 12.00.

5. Duszpasterstwo akademickie zaprasza na Mszę św. w intencji maturzystów 
w środę, 15 listopada, o godz. 19.00 do dolnego kościoła. Po Mszy św. spotkanie tematyczne na temat „Szczęścia”. Adoracja Najświętszego Sakramentu „Trzy kwadranse w ciszy”, w czwartek, 16 listopada, o godz. 19.00,  również w dolnym kościele.

6. Seniorów (i nie tylko) zapraszamy w najbliższy czwartek, 16 listopada, o godz 12.00, do sali O. Wasilewskiego pod Domem Zakonnym,  na kolejne comiesięczne spotkanie przy kawie i herbacie. Tematem spotkania będzie „Historia św. Antoniego”.

7. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli, działający przy naszej parafii, obchodzi w czwartek, 16 listopada, 15. rocznicę powstania i działalności. O godz. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli, a o godz. 18.00 koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Wejmana, w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Archidiecezji i rodzin. Po Mszy św. odbędzie się „Wieczór poezji o św. Andrzeju Boboli”, a po niej spotkanie integracyjne zaproszonych gości oraz przedstawicieli grup i wspólnot, działających przy naszej parafii w sali O. Wasilewskiego. Zapraszamy na tę uroczystość Parafian i sympatyków naszego kościoła. Kartki z prośbami i podziękowaniami do św. Andrzeja Boboli można składać do skarbony, znajdującej się na stoliku z prasą katolicką lub przesłać drogą mailową, wchodząc na stronę internetową naszej parafii.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXXI Niedziela zwykła

05.11.2017

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z wyjaśnieniem in­tencji Apostolstwa Modlitwy 
o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Mo­dlitwy w dolnym kościele o godz. 17.00.

2. Nabożeństwo za zmarłych bę­dzie odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dzielę o godz.12.00.

3. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą, przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

4. Spotkanie katechetów odbędzie się we wtorek, 7 listopada. Rozpocznie je Msza św. o godz. 17.00 w kaplicy domowej.

5. Duszpasterstwo akademickie zaprasza na Mszę św. w środę, 8 listopada, o godz. 19.00 do dolnego kościoła i na adorację Najświętszego Sakramentu „Trzy kwadranse w ciszy”, w czwartek, 9 listopada, o godz. 19.00,  również do dolnego kościoła.

6. W zakrystii jest już nowa księga mszalna na rok 2018 r. Zapraszamy do zamawiania intencji mszalnych.

7. Zapraszamy do udziału w Jesiennych Rekolekcjach Ignacjańskich w życiu codziennym, które otwierają na przeżycie osobistego spotkania z Bogiem w modlitwie medytacyjnej. Rekolekcje skierowane są do osób dorosłych - młodych i w wieku średnim. Rozpoczynamy dzisiaj o godz. 17.00. Zapisy przyjmuje o. Proboszcz.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXX Niedziela zwykła

29.10.2017

1. Zapraszamy wszystkich do udziału w „Procesji ze świętymi”, która we wtorek, 
31 października, o godz. 19.00 wyruszy z Jasnych Błoni do Katedry. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 18.30.

2. W najbliższą środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawo­wane według porządku niedzielnego tylko w gór­nym kościele.

3. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar­łych odprawimy Msze św. za zmarłych poleconych w wy­pominkach o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 12.00 (za Dobroczyńców naszego kościoła i Domu Zakonnego), 17.00 i o godz. 18.00 (za zmarłych Ojców i Braci z Towarzystwa Je­zu­sowego, którzy pracowali w naszej parafii). Przez osiem pierwszych dni listopada możemy duszom w czyśćcu ofiarować odpust zupełny, za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modli­twy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.

4. Nabożeństwo za zmarłych bę­dzie odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dzielę o godz.12.00. Na wypominki czwartkowe 
w dzień zadusznych, zapraszamy do przyniesienia zdjęć zmarłych naszych bliskich 
i zniczy.

5. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki wypo­minkowe bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą, przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

Czytaj dalej »