Informacje bieżące

  1. Dzisiaj obchodzimy trzecią niedzielę Adwentu, zwaną „Gaudete” – „Radujcie się”, od pierwszych słów „Antyfony na wejście” Mszy Świętej. Rozpoczynamy nasze Adwentowe Rekolekcje, które będą trwały do środy, 19 grudnia. Rekolekcje pod hasłem: „Korzenie w ziemi serca w niebie” poprowadzi O. Andrzej Batorski SJ. Na­uki głoszone są w czasie wszystkich Mszy Św., a od poniedziałku do środy o godz. 6.15, 12.00 i 18.00. Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych we wtorek, 18 grudnia, o godz. 12.00 i 18.00. Prosimy tak zaplanować czas, by spokojnie skorzy­stać z tych dni re­fleksji i modlitwy. Zachęcamy …

Czytaj dalej »

  1. Adwent to czas, w którym chcemy pamiętać o potrzebujących. Możemy to uczynić przez zakup świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i kartek świą­tecznych, które są do nabycia w kruchcie kościoła. Dostępne są również poświęcone opłatki na stół wigilijny. Przy ołtarzu Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy wyłożony jest kosz, przeznaczony na żywność dla ubogich naszej parafii.
  2. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00 w dolnym kościele. W cza­sie Mszy św. Poświęcone zostaną medaliki NMP, w które rodzice zaopatrują się we …

Czytaj dalej »

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - 16 GRUDNIA 2018r.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

NIEDZIELA, 16 GRUDNIA

  • OD GODZ. 8.30 DO 13.30 (w kaplicy domowej)
  • OD GODZ. 13.30 DO 16.30 (w górnym kościele)

Parafia św. Andrzeja Boboli ul. Pocztowa 22, Szczecin.

Godzina Łaski

8 GRUDNIA 2018 R.

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PROGRAM:

  • godz. 11.30 MSZA ŚWIĘTA
  • godz. 12.00 – 13.00 GODZINA ŁASKI

PODCZAS MSZY ŚW. I GODZINIE ŁASKI MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA.

PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI UL. POCZTOWA 22, SZCZECIN

  1. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z wyjaśnieniem in­tencji Apostolstwa Modlitwy o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Mo­dlitwy o godz. 17.15 w dolnym kościele.
  2. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę Św., w niedzielę, 2 grudnia, o godz. 16.00 do dolnego kościoła.
  3. Adwent to też czas, w którym chcemy pamiętać o potrzebujących. Możemy to uczynić przez zakup świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy …

Czytaj dalej »