Informacje bieżące

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 18.00.
 2. Duszpasterstwo akademickie zaprasza na Mszę Św. w środę do dolnego kościoła o godz. 19.00, a w czwartek na adorację Najświętszego Sakramentu (3 kwadranse w ciszy) do dolnego kościoła o 19.00.
 3. Zapraszamy na spotkanie przy kawie/herbacie seniorów (i nie tylko) w najbliższy czwartek, 23 maja, o godz. 12.00, w Sali O. Wasilewskiego. Tematem przewodnim spotkania będzie: „Tajemnica Świętego Charbela” – święty oryginalny, może nawet nieco brutalny.
 4. Spotkanie dla osób należących do domowych Kręgów Biblijnych …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj przypada rocznica konsekracji naszego kościoła. Podczas Mszy Św. o godz. 17.00, będziemy dziękować Bogu za dar konsekracji naszej świątyni.
 2. W dniu dzisiejszym podczas Mszy Św. o godz. 10.00 i 12.00 w górnym kościele dzieci z na­szej parafii przyjmą Pierwszą Komunię Św. W związku z tym zapraszamy na Eucharystię do dol­nego ko­ścioła o godzinie: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
  i 13.00, lub o godzinie 17.00 i 19.00 w górnym kościele. Za życzliwe zrozumienie oraz modlitwę w intencji tych dzieci i ich rodzin z góry ser­decznie dziękuje­my.
 3. Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej …

Czytaj dalej »

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Adorację Najświętszego Sa­kra­­mentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa połączone z nabożeństwem majowym i wyjaśnieniem intencji na miesiąc maj o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Modlitwy i wymiana tajemnic różańcowych w dolnym kościele o godz. 17.15.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 18.00. W poniedziałek i we wtorek – wyjątkowo – nabożeństwa majowe będą odprawiane w dolnym kościele ze względu na …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna, kończy oktawę Uroczystości Zmartwych­wstania Pańskiego. Nazywana jest też „Niedzielą Białą” – od zwyczaju no­sze­nia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczo­nych w po­czątkach chrześcijaństwa lub Niedzielą Miłosierdzia Boże­go, ze wzglę­du na obchodzone w tę niedzielę – na wyraźne życzenie Chrystu­sa – święto Miłosierdzia Bożego.
 2. Zapraszamy na Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 12.30. Modlitwę o uzdrowienie po Mszy Św. poprowadzi p. Marcin Zieliński.
 3. Zapraszamy na nabożeństwo uwielbienia Bo­żego Miłosierdzia, które odbędzie się dzisiaj w Godzinie Miło­sierdzia, czyli o godz. 15.00.
 4. Dziś …

Czytaj dalej »

Obraz św. Andrzeja Boboli w naszym kościele (autor: Ryszard Tokarczyk).

ODPUST PARAFIALNY

16 MAJA 2019 R.

 • godz. 17.30 – NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI.
 • godz. 18.00 – MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY, OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, ARCHIDIECEZJI I RODZIN Z NASZEJ PARAFII.

MSZY ŚW. BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ I HOMILIĘ WYGŁOSI KS. JAROSŁAW STASZEWSKI TChr, PROBOSZCZ I KUSTOSZ SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W SZCZECINIE.

Po Mszy Św. oddanie czci relikwiom św. Andrzeja Boboli.

Prośby i podziękowania do św. Andrzeja Boboli można składać na kartkach lub wysyłając drogą elektroniczną, …

Czytaj dalej »