Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli

SKKABODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA KULTU ŚW. ANDRZEJA BOBOLI (OZ SKKAB)

 

Cele statutowe

  • krzewienie kultu św. Andrzeja Boboli w Polsce i za granicą,
  • modlitwa o Jego opiekę nad Polską i o jedność chrześcijan,
  • organizacja pielgrzymek do miejsc związanych z życiem Patrona Polski (Wilno, Janów Poleski, miejsca działalności Świętego na terenie Białorusi, Litwy i Polski),
  • wydawanie publikacji naukowych i popularnych o Świętym,
  • organizowanie sympozjów naukowych,
  • organizowanie wystaw o świętym, fundowanie tablic pamiątkowych, wspieranie odzyskiwanych kościołów na Białorusi, pomoc materialna Polakom na Białorusi,
  • tworzenie Kół Terenowych SKKAB-u w Polsce i zagranicą.

Historia powstania

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli założyli Maria Hrynyk i pierwsi pielgrzymi po II wojnie światowej, którzy udali się do Janowa Poleskiego (w 1990 i 1991 r.), miejsca kaźni Męczennika. W porozumieniu z o. prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Florianem Pełką SJ oraz proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie o. Mirosławem Paciuszkiewiczem SJ, SKKAB powstał w Warszawie w 1992 roku.

Zarząd Główny SKKAB-u znajduje się w Warszawie, a Oddziały Terenowe m.in. w Gdańsku i Szczecinie. W Szczecinie przy naszej Parafii Koło Terenowe działa od 2002 roku. Prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego jest obecnie Renata Panfil-Tesarek.

Prezesem Zarządu Głównego SKKAB-u w Warszawie od 1997 roku do 10 kwietnia 2010 roku była dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Oddział Zachodniopomorski SKKAB-u przy naszej parafii

  • gromadzi się zawsze każdego 16. dnia miesiąca na nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli o godzinie 17:30 (w dni powszednie), a w niedziele o godzinie 16:30, następnie o godzinie 18:00 (w dni powszednie), a w niedziele o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ojca Świętego, naszej Parafii i rodzin,
  • Po Mszy św. oddajemy cześć Świętemu przez ucałowanie Jego relikwii, , a następnie odbywa się spotkanie członków i sympatyków OZ SKKAB-u w Sali. O. Wasilewskiego.

Przed nabożeństwem jest możliwość składania na kartkach próśb i podziękowań za wstawiennictwem naszego Patrona, które są odczytywane podczas nabożeństwa. Istnieje też możliwość przesyłania intencji drogą e-mailową, wchodząc na stronę internetową naszej parafii.

Zapraszamy nowych członków do zapisywania się do OZ SKKAB-u.