Pielgrzymka z okazji rocznicy śmierci Św. Faustyny Kowalskiej i Św. Stanisława Kostki oraz kanonizacji Św. Andrzeja Boboli

Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli organizuje pielgrzymkę w dniach od 21 do 23 września 2018 r.