Słowo Pasterskie Ks. Abp. Metropolity na 15.03.2020