Ogłoszenia parafialne

1. Dziś, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Dziękujemy wszystkim, którzy włą­czyli się w przygotowanie wczorajszego spotkania poświęconego historii Polski.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na prace remontowe w na­szym ko­ściele, serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.

3. Dzisiaj (niedziela, 11 listopada) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy o godz. 18.oo, a spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańcowych, odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo
  2. Bardzo dziękujemy młodzieży akademickiej, Magisowi i LSO za zorganizowanie „Nocy Świętych”. Był to dobry czas, który warto będzie powtórzyć.
  3. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, …

Czytaj dalej »

1. W ostatnią niedzielę października obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego, pa­rafialnego kościoła. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie i w którym sprawujemy Eucharystię i pozostałe sa­kramenty. Jest to także dzień wdzięczności za wspólną troskę o piękno tego Domu Bożego wśród nas i dla nas.

2. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele od po­niedziałku do środy dla dzieci i młodzieży o godz. 17.oo. a dla dorosłych o godz. 18.45 (po Mszy Św. wieczor­nej). Dzisiaj różaniec o godz. 18.oo. Na ostatni różaniec w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych (31 …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiaj (niedziela, 21 października) rozpoczynamy 86. Tydzień Misyjny. Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny przy­pomniał, że głoszenie Ewangelii jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym Ko­ściołowi przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiejsza taca jest przezna­czona na Papieskie Dzieła Misyjne i misje prowadzone przez Jezuitów.
  2. Także dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla kandy­datów do bierzmo­wania z klas III i ich rodziców. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obowiązkowa.

Czytaj dalej »

  1. Dzisiaj XII Dzień Papieski pod hasłem JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY. Przed ko­ściołem odbywa się zbiórka do puszek na cele Fundacji Dzieło Nowego Ty­siąclecia. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na rzecz Fundacji, która poprzez stypendia umożliwia naukę i studia ubogiej, a bardzo uzdolnionej młodzieży z wiosek i małych miast.
  2. Dzisiaj (niedziela, 14 października) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obowiązkowa.
  3. Taca z dzisiejszej niedzieli jest …

Czytaj dalej »