Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Na­bożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z nabo­żeństwem majowym o godz. 18.oo.
2. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańco­wych, i wyjaśnieniem intencji Apo­stolstwa Modlitwy odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.
3. Także dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. i spotkanie dla Kan­dydatów do Bierzmowania z klas III i ich Rodziców. Zapraszamy
4. Nabo­żeństwo majowe w niedziele i święta o godz. 18.oo, w dni powsze­dnie (od poniedziałku do piątku) …

Czytaj dalej »

  1. Kościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówił najpierw o tym, że dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, oddaje życie za swoje owce i czyni to dobrowolnie. Stwierdził też, że tym dobrym pasterzem jest wła­śnie On. Nic dziwnego, że dzień dzisiejszy poświęcony jest modlitwie o powoła­nia kapłańskie i zakonne. Prośba o nowe powołania to treść najbliższego tygo­dnia. Włączmy się całym sercem w to wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych robotników do swojej winnicy.
  2. We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Nabo­żeństwo majowe z Litanią loretańską w niedziele i …

Czytaj dalej »

  1. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek IV Ogólnopol­skiego Tygodnia Biblijnego pod hasłem „Kościół domem budowanym przez miłość”, nawiązującym do tematu roku duszpasterskiego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka. Zapraszamy w tym tygodniu szczególnie na liturgie o godz. 18.oo. W piątek (27.04) zapraszamy po Mszy Św. wieczornej na nabożeństwo Słowa Bożego.
  2. Także dzisiaj odbędzie się X Marsz dla Życia, który roz­pocznie się o godz. 15.oo przy figurze Bł. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Manifestacja …

Czytaj dalej »

1. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa. Dziś o godz. 15.oo nabożeństwo uwielbienia Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.
2. Dzisiaj o godz. 19.oo (w kaplicy domowej) rozpoczniemy kolejną 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Jerychem Różańcowym. Serdecznie zapraszamy wszystkich na chwilę adoracji i modlitwy.
3. Przy kościele młodzież rozdaje ulotki X …

Czytaj dalej »

1. Wszystkim, którzy zaangażowali się, ofiarowali swój czas i siły w przygotowanie kościoła i Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy serdeczne podziękowanie i „Bóg zapłać”. Dziękujemy za wykonanie Ciemnicy i Grobu, za przyniesione kwiaty. Dziękujemy Ojcom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, młodzieży, scholom i chórowi, Panu Piotrowi, Wspólnotom przygotowującym Liturgię, Panom pełniącym wartę przy Grobie i wszystkim niewymienionym, którzy w cichości włączyli się uświetnienie minionych dni. Szczególne podziękowania kierujemy też do wszystkich, którzy wsparli nasz Caritas poprzez dary i ofiary, dzięki Waszej pomocy mogliśmy wspomóc ponad 70 rodzin …

Czytaj dalej »