IV Niedziela Wielkanocna

 1. Kościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówił najpierw o tym, że dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, oddaje życie za swoje owce i czyni to dobrowolnie. Stwierdził też, że tym dobrym pasterzem jest wła­śnie On. Nic dziwnego, że dzień dzisiejszy poświęcony jest modlitwie o powoła­nia kapłańskie i zakonne. Prośba o nowe powołania to treść najbliższego tygo­dnia. Włączmy się całym sercem w to wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych robotników do swojej winnicy.
 2. We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Nabo­żeństwo majowe z Litanią loretańską w niedziele i święta o godz. 18.oo. W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) nabożeństwa majowe będą po Mszy Św. wieczornej ok godz. 18.3o,  a dla dzieci i młodzieży (od poniedziałku do piątku) o godzinie 17.oo. W soboty zapraszamy wszystkich na nabożeństwo majowe o godz. 20.3o, które będzie się kończyć Apelem Jasnogórskim. Weźmy w nich udział, a także odmawiajmy tę litanię indywidualnie lub ze znajomymi i ro­dziną, polecając Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
 3. W środę 2 maja imieniny będzie obchodził o. Zygmunt Kurowski SI, zapraszamy wszystkich parafian i przyjaciół ojca Zygmunta na wspólną Mszę Św. w in­tencji solenizanta o godz. 18.oo.
 4. Także w środę 2 maja przypada 1-a rocznica śmierci o. Jana Mendelaka SI (by­łego proboszcza naszej parafii). Za + o. Jana będziemy się modlili podczas Mszy Św. o godz. 18.oo.
 5. W czwartek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Msze Święte w tym dniu w górnym kościele według porządku niedzielnego. W dolnym kościele Mszy św. nie będzie. O godz. 18.oo zapraszamy na nabożeństwo majowe w intencji naszej Ojczyzny, miasta i regionu.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adoru­jemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza so­bota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.oo do 19.oo a w pierwszy piątek dodatkowa Msza Św, dla dzieci i młodzieży o godz. 17.oo razem z nabożeństwem majo­wym.
 7. W piątek (4 maja) rozpoczynają się Egzaminy Maturalne, maturzystów, ich ro­dziny i przyjaciół zapraszamy na Mszę Św. o światło Ducha Świętego na czas egzaminów – na godz. 7.oo.
 8. W przyszła niedzielę o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania z klas III i ich Rodziców. Zapraszamy.
 9. Obraz św. Andrzeja Boboli z naszego kościoła jest obecnie poddawany zabie­gom oczyszczenia i konserwacji. Wróci do kościoła odnowiony za dwa tygodnie.
 10. Nasza parafia ogłasza doroczny Kon­kurs Piosenki Religijnej dla uczniów wszyst­kich szkół. Uczniowie szkół z terenu naszej parafii mają swoje eliminacje w szkołach. Uczniowie, którzy są naszymi parafia­nami, ale uczą się w szkołach poza parafią proszeni są o zgłoszenie swego udziału w konkursie ojcu probosz­czowi do dnia 5 maja. Eliminacje dla uczestników ze szkół poza naszą parafią odbędą się w piątek 11 maja o godz. 17 w dolnym kościele. Wielki Finał Para­fialny i ogłoszenie wyników odbę­dzie się 19 maja podczas Festynu parafialnego.
 11. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza młodych ludzi myślących o zawarciu sa­kramentu małżeństwa do udziału w kursie przedmałżeńskim zatytułowanym „So­boty dla narzeczonych”. Ten kurs rozpocznie się w sobotę, 12 maja i będzie prowadzony przez kolejne cztery soboty. Więcej informacji na plakatach i na stronie internetowej.
 12. Spotkania chóru parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 18.oo. Przed nami liczne uroczystości  w maju i czerwcu. Zapraszamy osoby, które chciałyby włączyć się w działalność chóru.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

Dzisiaj w niedzielę 29 kwietnia obchodzimy 5. rocznicę śmierci Księdza Arcybi­skupa Kazimierza Majdańskiego. Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą do Bazyliki Archikatedralnej, która odbędzie się o godz. 18.oo. Do udziału w modli­twie zapra­szamy kapłanów, siostry zakonne i wiernych naszej Archidiecezji.

 

We wtorek, 1 maja, będziemy obchodzić 2. rocznicę śmierci Księdza Arcybi­skupa Zygmunta Kamińskiego. W tym dniu zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą do Bazyliki Archikatedralnej, która odbędzie się o godz. 18.00. Liturgię poprzedzi mo­dlitwa przy Krypcie Biskupów Szczecińsko-Kamieńskich o godz. 17.45. Zapraszamy do udziału w modlitwie

 

Dnia 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski, w ramach miejskich obcho­dów rocznicy uchwalenia Konstytucji regulującej w 1791 r. ustrój prawny w naszej Oj­czyźnie, zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny pod prze­wodnictwem Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Odbędzie się ona o godz. 18.00 w Kościele pw. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych miasta Szczecina.