IV Niedziela Zwykła

 1. W minionym tygodniu odbywały się zajęcia przedpołudniowe dla dzieci z na­szej pa­rafii. W zajęciach tych wzięło udział łącznie 46 dzieci oraz ponad 20 animato­rów (młodzież gimnazjalna, licealna i studenci). Dzięku­jemy wszystkim, którzy nam pomagali i bez któ­rych te zajęcia byłyby niemożliwe. Dziękujemy za zło­żone ofiary na ten cel, a szczególne po­dziękowanie kierujemy do pań nauczycielek: Agnieszki, Katarzyny, Beaty oraz paniom z Apostolstwa Modlitwy za troskę o brzuszki dzieci i młodzieży – były zawsze pełne i „zadowolone”. Dziękujemy dy­rekcji oraz nauczycieli Wychowania Fizycznego z I LO za możliwość przeprowa­dzenia bardzo ciekawych zajęć na sali gimnastycznej.
 2. Dziś Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy się o zdrowie i skuteczną pomoc dla nich.
 3. W poniedziałek 30 stycznia rozpoczynają się spotkania formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 17.00 w dolnym Kościele.
 4. W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzie­ciątko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały o Jezusie – Światłości Narodów. Ksiądz Arcybiskup Metropolita zachęca, aby na Mszach Św. w tym dniu rodzice podczas wspólnej modlitwy, ofiarowali swoje dzieci Bogu. Kontynuacją i pogłębie­niem tego aktu może być jego powtórzenie podczas ro­dzinnej modlitwy w do­mach.
 5. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Trady­cyjnie taca z tego dnia jest przeznaczona na klasztory klau­zurowe. Msze Św. będą sprawowane w górnym kościele o godz.: 6.3o, 7.oo, 8.oo, 12.oo, 17.oo (dla dzieci i młodzieży) oraz o 18.oo i 19.oo. Podczas Mszy Św. o godz. 18-tej w spo­sób szczególny modlić się będziemy za Towarzystwo Jezusowe i ojców pracują­cych przy naszej parafii. Zapraszamy na wspólną modlitwę.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adoru­jemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie, pierwszy pią­tek – dzień pamięci o nieodwzajemnionej Miłości NSPJ i szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, oraz pierwsza so­bota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Spowiedź w piątek od godz. 16.oo do 19.oo oraz podczas wszyst­kich Mszy Św. W piątek dodatkowa Msza Św. dla dzieci i mło­dzieży o godz. 17.oo, a w sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.oo.
 7. W piątek, 3 lutego wspominamy świętego Błażeja męczennika, żyjącego w IV wieku biskupa Sebasty w Armenii, opiekuna wier­nych i orędownika, szczególnie w chorobach gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Św. bę­dziemy mogli przyjąć błogosławieństwo gardła za przyczyną tego świętego.
 8. Miłośników gry w ping-ponga, niezależnie od wieku, zapraszamy jutro (poniedzia­łek) na godz. 18.oo do świetlicy parafialnej przy dolnym kościele (zapraszamy ze sprzętem sportowym).
 9. Od poniedziałku 5 marca  o godz. 19.oo rozpoczniemy kolejny cykl 10-ciu kate­chez przedmałżeń­skich. Spotkania będą odbywały się od poniedziałek do piątku.
 10. Studenci zaangażowani w wolontariat przy naszym duszpasterstwie akademickim proponują bezpłatną pomoc w nauce dla dzieci ze szkoły podstawowej. Rodzice zainteresowani taką możliwością proszeni są o zgłaszanie dzieci w zakrystii, kan­celarii parafialnej lub bezpośrednio u duszpasterza akademickiego.
 11. W tym tygodniu kończymy tegoroczne wizyty duszpasterskie zwane „kolędą”:
 • Dzisiaj w niedzielę 29. stycznia odwiedzimy mieszkańców ul. Legionów 4 do 20 i ul. Przecznica 1 do 3;
 • w poniedziałek (30. stycznia) ul. Ściegiennego 36 do 62;
 • we wtorek (31. stycznia) ul. Ściegiennego 8 do 11 i 25 do 29.

Od 3 lutego rozpoczynamy kolędę uzupełniającą. Rodziny, których nie za­staliśmy lub zostały pominięte w określonym czasie, prosimy o zgłoszenie „ko­lędy na za­proszenie” podając swoje nazwisko i adres oraz telefon kontaktowy w celu ustale­nia terminu.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2012 r., obchodzimy w całym Ko­ściele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Osoby Życia Konsekro­wane go, posługujące w naszej Archidiecezji, odnowią złożone przez siebie śluby podczas uro­czystej Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Bi­skupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie o godz. 18.oo. Zapraszamy wszystkich Wiernych do udziału w modlitwie dziękczynnej za dar życia konsekrowanego.