Niedziela Trójcy Świętej

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się uroczystością Trójcy Przenajświętszej. Ten dzień obchodzimy jako Dzień Dziękczynienia. Chcemy przez to uczyć się postawy wdzięczności dla Opatrzności Bożej za troskliwą opiekę nad nami. Budowę Świątyni Opatrzności w War­szawie możemy wesprzeć składając ofiarę do puszek w kruchcie kościoła.

2. Dzisiaj podczas Sumy (o godz. 12.30) grupa dzieci z OSM I st. Przyjmie po raz pierwszy Komunię Św. Część ławek z pierwszych rzędów będzie zare­zerwowana dla dzieci – przepraszamy, a o godz. 14.30 Msza Św. Roczni­cowa dzieci, które rok temu przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą.

3. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy wyjątkowo o 15.3o i będzie trwała do godz. 17.oo. Na­bożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z nabo­żeństwem czerwcowym o godz. 18.oo.

4. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańco­wych, i wyjaśnieniem intencji Apo­stolstwa Modlitwy odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.

5. Jutro (poniedziałek) spotkanie katechetów rozpocznie się o godz. 17.oo Mszą Św. kaplicy domowej.

6. Czerwiec to miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Nabo­żeństwa czerwcowe od poniedziałku do soboty o godz. 18.3o, a w nie­dzielę o godz. 18.oo.

7. W najbliższy czwartek, 7 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakra­mencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościoła na ulice naszej parafii. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, oraz prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła po­wszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w na­szym ży­ciu zawsze obecny.

Msze św. będą w górnym kościele przed południem o godz.: 7, 8, 9.3o, 11 i ok 13.oo (po procesji), oraz po południu o godz. 17 i 19.

Procesja z naszego kościoła wyruszy po Mszy Św. o godz. 11.oo (ok 11.3o). przejdziemy ulicami: Boh. Warszawy, 5-go Lipca, Śmiałego, Żół­kiewskiego i Boh. Warszawy wrócimy do kościoła.

Na tę Mszę św. i procesję zapraszamy wszystkich parafian i przyjaciół. Prosimy o pełny udział w procesji dzieci komunijne, rocznicowe i sy­piące kwiaty; ministrantów, poczty sztandarowe oraz panów do po­mocy przy procesji. Bardzo prosimy o udekorowanie ulic, domów i okien na trasie procesji.

Przypominamy, że udział w procesji, nie zastępuje Mszy Św.

Na czas procesji bardzo prosimy o usunięcie samochodów z trasy procesji i sprzed ołtarzy

8. Próba sypania kwiatków przed procesją Bożego Ciała będzie w środę o godz. 17.oo. Za­praszamy wszystkie chętne dziewczynki. Parafian prosimy o przynoszenie płatków kwiatowych.

9. Bardzo prosimy o zgłoszenie się w zakrystii panów, którzy chcieliby  pomóc w przygotowaniu ołtarzy oraz nieść baldachim i włączyć się w organizację naszej parafialnej procesji Bożego Ciała.

10. Zachowujemy zwyczaj nabożeństw czerwcowych z Procesją Euchary­styczną wokół kościoła przez cały tydzień po uroczystości Bożego Ciała. Bardzo prosimy o wygospodarowanie czasu, aby w tych nabożeństwach uczestniczyć i o udział dzieci sypiących kwiatki.

11. Duszpasterstwo Akademickie organizuje w Międzywodziu w dniach 18-23 września rekolekcje ignacjańskie – Fundament Ćwiczeń Duchowych. Jest to propozycja dla studentów i absolwentów, którzy pragną wejść w milcze­nie i medytację, doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem i nasycić się pięknem polskiego morza. Informacje i zgłoszenia u duszpasterza akade­mickiego.

12. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów i tegorocznych maturzy­stów do udziału w Jezuickich Dniach Młodzieży w Świętej Lipce na Mazu­rach w dniach 14-22 lipca. Jest to spotkanie ok. 300 młodych ludzi z róż­nych miast w Polsce. Korzystamy z piękna przyrody i bogatego programu. Więcej informacji na plakatach, ulotkach dostępnych w kościele i na stronie internetowej naszego DA.

Spotkania chóru parafialnego odbywają się w ponie­działki o godz. 18.oo, nowe osoby są mile widziane.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

Zapraszamy do udziału w Uroczystości Bożego Ciała, która odbędzie się w czwartek, 7 czerwca br., i będzie przebiegać według następującego porządku:

–   godz. 9.oo – główna Msza Święta w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy, której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński;

–   godz. 10.oo – rozpoczęcie miedzyparafialnej procesji Bożego Ciała, która przej­dzie od Bazyliki pw. św. Jan Chrzciciela do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła następującymi ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, Obrońców Stalingradu, Plac Żołnierza, Trasa Zamkowa, Farna i Grodzka;

–   ok. godz. 12.oo, po zakończeniu procesji, zostanie odprawiona Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Ma­rian Błażej Kruszyłowicz.

Do udziału serdecznie zapraszamy duchowieństwo, osoby konsekrowane, de­legacje zakładów pracy, szkół, uczelni, rzemiosła, wspólnot i stowarzyszeń ze swoimi sztandarami oraz wszystkich wiernych Miasta Szczecina.

 

W niedzielę, 10 czerwca zapraszamy do udziału w Apelu Maryjnym na Ja­snych Błoniach w Szczecinie, który rozpocznie diecezjalne obchody 25. rocz­nicy wizyty Bł. Jana Pawła II w Szczecinie.

W poniedziałek, 11 czerwca, zapraszamy do udziału w nabożeństwie Słowa Bożego w kaplicy na Lotnisku w Goleniowie, o godz. 8.3o. Modlitwie przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwow­ski. W tym dniu po południu zapraszamy wszystkich do Bazyliki Archikatedral­nej na Uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się o godz. 18.oo. Liturgii prze­wodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi również Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, wieloletni sekretarz Bł. Jana Pawła II. Liturgię poprzedzi nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.15, a następnie film pt. „Jan Paweł II w Szczecinie” o godz. 17.3o.

Archidiecezjalne Dziękczynienie w 25. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej przeżywać będziemy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie w środę, 13 czerwca br. W tym dniu zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę Świętą o godz. 19.oo. Poprzedzi ją modlitwa ró­żańcowa od godz. 18.oo. Po liturgii nastąpi procesja fatimska i Apel Maryjny

 Informujemy, że dnia 23 czerwca 2012 r. odbędzie się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie Dzień Otwartej Bramy obcho­dzony pod hasłem „W  imię Ojca wypełnieni radością”. W tym roku pragniemy szczególnie dziękować za XXV- lecie pobytu Błogosławionego Jana Pawła II w AWSD w Szczecinie. O godz. 10.oo spotkanie rozpocznie Dziękczynna Eucha­rystia koncelebrowana w kościele seminaryjnym, następnie przewidziany jest program artystyczno- rekreacyjny  na placu seminaryjnym, który potrwa do godz. 17.oo.