V Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Na­bożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z nabo­żeństwem majowym o godz. 18.oo.
2. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańco­wych, i wyjaśnieniem intencji Apo­stolstwa Modlitwy odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.
3. Także dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. i spotkanie dla Kan­dydatów do Bierzmowania z klas III i ich Rodziców. Zapraszamy
4. Nabo­żeństwo majowe w niedziele i święta o godz. 18.oo, w dni powsze­dnie (od poniedziałku do piątku) po Mszy Św. wieczornej ok godz. 18.3o, a dla dzieci i młodzieży (od poniedziałku do piątku) o godzinie 17.oo. W so­boty zapraszamy wszystkich na nabożeństwo majowe o godz. 20.3o, które będzie się kończyć Apelem Jasnogórskim.
5. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do rocznicy I Komunii Św. w poniedziałek (7 maja) o godz. 16.3o w dolnym kościele.
6. Wrócił na swoje miejsce obraz św. Andrzeja Boboli oczyszczony i po konser­wacji dzięki pracy autora obrazu Pana Prof. Ryszarda Tokarczyka i jego siostry Grażyny Tokarczyk, którym składamy serdeczne Bóg zapłać.
7. W przyszłą niedzielę – 13 maja – podczas Mszy Św. o godz. 10.oo i 12.oo w górnym kościele dzieci z naszej parafii przyjmą Pierwszą Komunię Św. Dlatego parafian, których dzieci nie przystępują do Pierwszej Komunii św. zapraszamy na Eucharystię do dolnego kościoła w godzinach: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 (nie ma Mszy Św. o 12.30), lub o godzinie 17 i 19, w górnym kościele. Za życzliwe zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.
8. Trwają ostatnie przygotowania i spotkania dla dzieci przed Pierwszą Komu­nią św. Bardzo prosimy, aby rodzice i opiekunowie dołożyli starań, i zadbali o obecność swoich dzieci na wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Obecność jest obowiązkowa.
9. W środę 16 maja będziemy obchodzili uroczystość odpustową Św. An­drzeja Boboli, patrona naszej parafii. Do naszej parafialnej uroczystości będziemy przygotowywać się nowenną do św. Andrzeja Boboli codziennie po Mszy Św. wieczornej. Z racji tej uroczystości w sobotę 19 maja planu­jemy festyn parafialny. Chętnych do pomocy w prowadzeniu i przygotowa­niu prosimy o kontakt z o. proboszczem. Prosimy także o przynoszenie różnych fantów, zabawek i innych rzeczy przydatnych do wspólnej zabawy.
10. Przypominamy o Kon­kursie Piosenki Religijnej dla uczniów wszyst­kich szkół. Uczniowie, którzy są naszymi parafia­nami, ale uczą się w szkołach poza parafią proszeni są o zgłoszenie swego udziału w konkursie ojcu pro­bosz­czowi do dzisiaj (6.05). Eliminacje dla uczestników ze szkół poza naszą parafią odbędą się w piątek 11 maja o godz. 17 w dolnym kościele. Wielki Finał Para­fialny i ogłoszenie wyników odbę­dzie się 19 maja podczas Fe­stynu parafialnego.
11. Od poniedziałku 7 maja o godz. 19.oo rozpoczniemy kolejny cykl 10-ciu kate­chez przedmałżeń­skich. W tym samym czasie planujemy też przygo­towanie dorosłych do Sakramentu Bierzmowania.
12. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza młodych ludzi myślących o zawar­ciu sa­kramentu małżeństwa do udziału w kursie przedmałżeńskim zatytu­łowanym „So­boty dla narzeczonych”. Ten kurs rozpocznie się w sobotę, 12 maja i będzie prowadzony przez kolejne cztery soboty. Więcej informacji na plakatach i na stronie internetowej.
13. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na prace remontowe w na­szym ko­ściele.
14. Spotkania chóru parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 18.oo. Przed nami liczne uroczystości w maju i czerwcu. Zapraszamy osoby, które chciałyby włączyć się w działalność chóru.