V Niedziela Zwyczajna

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wyjaśnienie intencji Apo­stolstwa Modlitwy o godz. 18.oo, a spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańcowych, odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.
 2. Jutro (w poniedziałek) spotkanie katechetów rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17.oo, w kaplicy domowej.
 3. Spotkania dzieci I-komunijnych odbywają się we wszystkie poniedziałki o godz. 17.oo w dolnym kościele.
 4. W piątek (10.02) po wieczornej Mszy Św. odbędzie się kolejne spotkanie Duszpa­sterskiej Rady Parafialnej.
 5. W sobotę, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obcho­dzić Światowy Dzień Chorego. Postarajmy się w tym dniu otoczyć ich naszą mo­dlitwą.
 6. W przyszłą niedzielę (12 lutego) o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. Ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców.
 7. Zakończyliśmy tegoroczne wizyty duszpasterskie – kolędy. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjmowanie kapłanów przychodzących z dorocznym błogosławień­stwem oraz złożone ofiary. W najbliższą niedzielę przedstawimy sprawozdanie z tegorocznej kolędy oraz działań duszpasterskich i z prac podejmowanych w na­szej parafii w ostatnim czasie.
 8. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na prace remontowe w naszym ko­ściele.
 9. Po przerwie kolędowej wznawiamy formacyjne spotkania ministrantów. Spotkanie dla starszych ministrantów będzie w poniedziałek o godz. 17.3o, dla młodszych w czwartek o godz. 17.oo, kandydatów na ministrantów zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 13.oo.  Do pięknej służby ministranta zapraszamy także nowe osoby, niezależnie od płci i wieku (młodzież mile widziana). Chętnych prosimy o kontakt z o. Andrzejem Bukowcem. Chcielibyśmy także wzmocnić grupę mini­strantów seniorów. Byłych ministrantów zachęcamy do nawiązania kontaktu z o. Andrzejem.
 10. Po dwumiesięcznych doświadczeniach, zaistniała potrzeba, aby przemyśleć funkcjonowanie naszej 24 godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z Jerychem Różańcowym. Wszystkich, którzy już uczestniczą w Jerychu oraz nowe osoby zapraszamy na spotkanie organizacyjne w niedzielę 12 lutego o godz. 18.oo w świetlicy parafialnej.
 11. Od poniedziałku 5 marca  o godz. 19.oo rozpoczniemy kolejny cykl 10-ciu kate­chez przedmałżeń­skich. Spotkania będą odbywały się od poniedziałek do piątku.
 12. Miłośników gry w ping-ponga, niezależnie od wieku, zapraszamy jutro (poniedzia­łek) na godz. 18.oo do świetlicy parafialnej przy dolnym kościele (zapraszamy ze sprzętem sportowym).