VI Niedziela Zwykła

 

 1. Dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców
 2. Taca z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na prace remontowe w naszym ko­ściele. Za Wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. W tym tygodniu po raz trzeci będziemy przeżywali w naszej parafii 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Jerychem Różańcowym. Wszystkich, którzy już w niej uczestniczyli oraz nowe osoby, zapraszamy na spo­tkanie organizacyjne dzisiaj w niedzielę 12 lutego o godz. 18.oo w świetlicy para­fialnej. Jerycho Różańcowe rozpoczniemy w środę (15 lutego) o godz. 19.oo w górnym kościele
 4. Spotkania dzieci I-komunijnych odbywają się we wszystkie poniedziałki o godz. 17.oo w dolnym kościele.
 5. We wtorek, 14 lutego obchodzimy wspomnienie świętych Cyryla i Metodego. Żyli Oni w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli udane wyprawy misyjne, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany przysto­sowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta. Jest to też doroczny dzień modlitw za narody sło­wiańskie.
 6. Także we wtorek, 14 lutego wspomnienie świętego Walentego, kapłana, który po­niósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od lat także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia
 7. W czwartek, 16 lutego, zapraszamy na tradycyjne nabożeństwo ku czci św. An­drzeja Boboli, które rozpoczniemy nieszporami o godzinie 17.3o. Kartki z proś­bami i podziękowaniami do naszego Patrona możemy składać do koszyczka przed ołtarzem. Następnie o godzinie 18.oo odprawimy Mszę św. w intencji Oj­czyzny, Ojca św., Archidiecezji, naszej parafii i polskich rodzin. Po Mszy św. od­danie czci relikwiom Św. Andrzeja Boboli i spotkanie członków SKKAB-u w salce parafialnej. W ramach spotkania zostanie przedstawiony referat pt.: „Objawienia św. Andrzeja Boboli”.
 8. W tym tygodniu odbędą się dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania. W sobotę, 18 lutego o godz. 10.oo, spotkanie dla klas I,  a o 11.3o dla klas II gim­nazjum. W przy­szłą niedzielę (19 lutego) odbędzie się spotkanie dla kandy­datów do bierzmo­wania z klas III i ich rodziców. W programie spotkania Msza Św. o godz. 16.oo, a po Mszy spotkanie z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
 9. Przed nami ostatnie dni karnawału, tłusty czwartek. Przeżyjmy je w duchu chrześci­jańskiej radości, która zawsze musi się łączyć z odpowiedzialnością za swoje czyny.
 10. Już niedługo rozpoczniemy Wielki Post i nasze wspólnotowe przygotowanie do Triduum Paschalnego Chcielibyśmy przygotować się do jak najlepszego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcieliby już włączyć się w te przygotowania. Zapraszamy byłych ministrantów-seniorów, oraz chętnych starszych aby włączyli się w upiększenie naszej liturgii parafialnej. Chcielibyśmy też zadbać o stronę muzyczną tych uroczystości, po­przez utworzenie parafialnego chóru. Prosimy o kontakt z o. proboszczem tych, którzy mogliby taki chór poprowadzić oraz zainteresowanych śpiewaniem w nim.
 11. Od poniedziałku 5 marca  o godz. 19.oo rozpoczniemy kolejny cykl 10-ciu kate­chez przedmałżeń­skich. W tym samym czasie planujemy też przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych.
 12. W ostatnim czasie mieliśmy na terenie przykościelnym oraz w kościele przypadki zniszczeń i kradzieży. W tym tygodniu zniszczono jedną z kropielnic przy wejściu do kościoła oraz zabrudzono kaplicę Matki Bożej. Prosimy o modlitwę za tych, chyba pogubionych ludzi, oraz o informowanie nas o każdym zauważonym za­chowaniu, które nie pasuje do miejsca poświęconego Bogu. Takie zachowania nie tylko niszczą wspólne dobro ale i naruszają charakter sakralny naszej świątyni. Dlatego też mimo dużych kosztów rozpoczęliśmy pracę przy jak najszybszym za­instalowaniu monitoringu kościoła i przyległego terenu.
 13. Studenci zaangażowani w wolontariat przy na­szym duszpasterstwie akademickim proponują bezpłatną pomoc w nauce dla dzieci ze szkoły podstawowej. Rodzice zainteresowani taką moż­liwością proszeni są o zgłaszanie dzieci w zakry­stii, kan­celarii parafialnej lub bezpośrednio u duszpasterza akademickiego.
 14. Miłośników gry w ping-ponga, niezależnie od wieku, zapraszamy jutro (poniedzia­łek) na godz. 18.oo do świetlicy parafialnej przy dolnym kościele (zapraszamy ze sprzętem sportowym).