Święto Świętej Rodziny

 1. Dziś – niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, a zarazem święto Świętej Ro­dziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
 2. Jutro ostatni dzień roku 2018. Msza Św. dzięk­czynna na zakończenie starego roku o godz. 18.00. Po tej Mszy Św. odśpie­wamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2018 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzy­mane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
 3. We wtorek, rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy 2019, oddając cześć Świętej Bożej Rodzi­cielce Maryi. Prosimy o pokój na świecie w związku z przypadającym dziś Światowym Dniem Modlitw o Pokój. Porządek Mszy Św. tylko w górnym kościele, jak w każdą niedzielę.
 4. 3 stycznia przypada I czwartek miesiąca. Na początku Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy relikwiach św. Faustyny Kowalskiej. Prośby i podziękowania składamy na kartkach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką. Będą one odczytane podczas Mszy Św. Po Mszy Św. oddanie czci relikwiom św. Apostołki Miłosierdzia Bożego.
 5. 4 stycznia przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czasie wszystkich Mszy Św.
 6. W pierwszą sobotę miesiąca oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi pod­czas Mszy Św. i nabożeństwa o godz. 8.00.
 7. W przyszłą niedzielę, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świę­tem Trzech Króli. To bardzo ważna uroczy­stość w okresie Bożego Naro­dzenia. Jezus bowiem objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, ale wszystkim ludziom, których reprezentują mędrcy przybywający ze Wschodu. Msze Św. w górnym kościele, jak w każdą niedzielę. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na wszystkich Mszach. Taca z tego dnia bę­dzie przeznaczona na działalność misyjną Kościoła i misje prowadzone przez nasz za­kon. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakra­mentu, która rozpocznie się po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45, odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Spotkanie świąteczne Apostolstwa Modlitwy o godz. 17.15, w dolnym. O godz. 18.00, nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Je­zusa z wyjaśnieniem in­tencji Apostolstwa Modlitwy.
 1. W tym tygodniu planujemy wizyty duszpasterskie, zwane „kolędą”:
 • w środę,  2 stycznia:, ul. Pocztowa 36-39 i ul. 5-go Lipca 24-32b.
 • w czwartek, 3 stycznia: ul. 5-go Lipca 32c-42a.
 • w piątek, 4 stycznia: ul. 5-go Lipca 42c-47 i ul. Strzelecka 1-7
 • w sobotę, 5 stycznia: ul. Strzelecka 8-34 i ul. Jagiellońska 22-24.
 • w niedzielę,  6 stycznia: Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po kolę­dzie nie chodzimy. Zapraszamy do kościoła na Mszę Św.

Kolejne wizyty duszpasterskie w Nowym Roku od poniedziałku, 7 stycznia, ciąg dalszy ul. Jagiellońskiej, i w kolejnych dniach ul. Legionów Dąbrowskiego, Garncarska i Żółkiewskiego.

Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 16.00, w niedzielę o godz. 15.00 i staramy się skończyć przed godz. 21.00.

Na stoliku z prasą są do wzięcia naklejki na drzwi naszych mieszkań, zapraszające do wizyty księdza.

 

Informacje Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 6 stycznia 2019 r., będziemy otaczać szczególną modlitwą obcokrajowców, którzy mieszkają lub czasowo przebywają w naszym mieście. W tym dniu zapraszamy wszystkich cudzoziemców
i ich rodziny do Bazyliki Archikatedralnej na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12.00.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r., odbędzie się również IX Szczeciński Orszak Trzech Króli (uliczne Jasełka), który wyruszy  o godz. 12.00
z Placu Armii Krajowej i będzie zmierzać do Katedry, gdzie o godz. 14.30 odbędzie się Msza Święta dla uczestników Orszaku. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, a szczególnie rodziców z dziećmi.