Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Je­zusa, popularnie zwana Bożym Ciałem. Zachęcamy do udekorowa­nia naszych okien, balkonów i domów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Udział w procesji jest pu­blicznym wyznaniem, że Jezus jest wśród nas.

Msze św. będą odprawiane tylko w górnym kościele o godz.: 7, 8, 9.30, 11.00 i ok 13.00 (bezpośrednio po procesji), oraz o godz. 17.00 i 19.00. Procesja do czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. o godz. 11.00 (ok. 11.40). Przejdziemy ulicami: Boh. Warszawy, 5-go Lipca, Śmiałego, Żół­kiewskiego i Boh. Warszawy wrócimy do kościoła.

Na tę Mszę św. i procesję zapraszamy wszystkich parafian i przyjaciół. Pro­simy o udział w procesji dzieci komunijne, rocznicowe i sy­piące kwiaty; ministrantów, poczty sztandarowe oraz panów do po­mocy przy procesji. Przypominamy, że udział w procesji nie zastępuje Mszy Św. Na czas procesji prosimy o nie parkowanie samochodów na trasie procesji i przy ołtarzach.

Procesje eucharystyczne wokół kościoła będą się odbywały przez całą oktawę Bożego Ciała bezpośrednio po Mszy św. wieczornej (połączone z nabożeństwem czerwcowym), a w niedzielę o godz. 18.00. Zapraszamy chętne dziewczynki do sypania kwiatów podczas procesji, a parafian o przyno­sze­nie płatków kwiatowych.

2. W I piątek miesiąca, dodatkowa Msza św., o godzinie 17.00 w intencji LSO i ich rodzin. Spowiedź podczas wszystkich Mszy św.

3. W I sobotę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

4. W I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 13.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 – z racji oktawy Bożego Ciała – procesja eucharystyczna wokół kościoła, podczas której odśpiewamy „Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Spotkanie członków Apostolstwa Modlitwy odbędzie się o godz. 17.15 w dolnym kościele.

5. W sobotę, 9 czerwca, w godzinach od 12.00 do 16.00 planujemy nasz PARAFIALNY FESTYN RODZINNY. Chęt­nych do pomocy w prowadzeniu i przygotowa­niu festynu prosimy o kon­takt z o. Pro­boszczem. Prosimy także o przynoszenie różnych fantów na nagrody, zaba­wek i innych rzeczy przy­datnych do wspólnej zabawy. W czasie festynu będzie kącik wymiany rzeczy nam już nieprzydatnych (ile rzeczy przyniesie się do wymiany tyle samo otrzyma). W tym dniu przed południem nie będzie zajęć w świetlicy.