Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowa­niu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apo­stołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darach Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach Chrztu św. i Bierzmowania i dziękujemy za nie Panu Bogu.

2. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe w Sali. O. Wasilewskiego.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych, w niedzielę o godz. 18.00, a od ponie­działku do soboty o godz. 17.30.

4. We wtorek, 22 maja, o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu nasz parafianin Michał Armatys, Chrystusowiec, przyjmie święcenia diakonatu przez posługę Ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Pamiętajmy o Ks. Michale w naszych modlitwach

5. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na Mszę św. w środę, 23 maja,
o godz.19.00 do dolnego kościoła. Po Mszy Św. w salkach DA katecheza o św. Andrzeju Boboli, a w czwartek, 24 maja, na adorację Najświętszego Sakramentu „3 kwadranse w ciszy”, o godz. 19.00 do dolnego kościoła. Po adoracji w salkach DA dzielenie się Słowem.

6. W sobotę, 9 czerwca, od godz. 12.00 do godz. 16.00 planujemy nasz PARAFIALNY FESTYN RODZINNY. Chęt­nych do pomocy w prowadzeniu
i przygotowa­niu festynu prosimy o kon­takt z o. Pro­boszczem. Prosimy także o przynoszenie różnych fantów na nagrody, zaba­wek i innych rzeczy przy­datnych do wspólnej zabawy. W czasie festynu będzie kącik wymiany rzeczy nam już nieprzydatnych (ile rzeczy przyniesie się do wymiany tyle samo otrzyma). W tym dniu przed południem nie będzie zajęć w świetlicy.

7. W związku z tygodniem ewangelizacyjnym Parafia Świętej Rodziny, znajdująca się przy ul. Królowej Korony Polskiej, zaprasza 25 maja,
o godz. 18.00, na Mszę św z modlitwą o uzdrowienie, prowadzoną przez Ks. Marka Siwickiego SChr.