VII Niedziela Wielkanocy – Wniebowstąpienie Pańskie

1. W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 w górnym kościele dzieci z na­szej parafii przyjmą Pierwszą Komunię św.

W związku z tym zapraszamy na Eucharystię do dol­nego ko­ścioła o godzinie: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, lub o godzinie 17 i 19, w górnym kościele. Za życzliwe zrozumienie oraz modlitwę w intencji tych dzieci z góry ser­decznie dziękuje­my.

2. Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii św. biorą udział w Białym Ty­go­dniu. Od poniedziałku do piątku uczestniczą we Mszy Św. o godz. 18.00,
a w sobotę zapraszamy dzieci na nabożeństwo majowe wraz z udzieleniem Komunii św. o godz. 12.00. Następnie uroczysta agapa w „Ogrodach jezuickich”.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych, w niedzielę o godz. 18.00, a od ponie­działku do soboty o godz. 17.30.

4. Od piątku przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed uroczystością Zesła­nia Ducha Świętego włącznie, we wszystkich kościołach odprawia się nowennę do Ducha Świętego. Nowenna w naszym kościele jest połą­czona z nabożeństwem majo­wym.

5. We wtorek, 15 maja, o godz. 19.00 rozpocznie się ko­lejna 24-go­dzinna ado­ra­cja Najświętszego Sa­kramentu połączona z Jery­chem Różań­cowym. Serdecznie zapraszamy.

6. W środę,16 maja, przypada uroczystość św. Andrzeja Boboli, która jest jednocześnie świętowaniem Odpustu Parafialnego. Nabożeństwo ku czci Patrona naszej Parafii i Ojczyzny rozpocznie się o godzinie 17.30. Następnie
o godzinie 18.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Modlić się będziemy w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego Franciszka, Archidiecezję i rodzin z naszej parafii. Po Mszy św. procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli wokół kościoła. Po procesji oddanie czci relikwiom naszego patrona. Zapraszamy wszystkich parafian, poczty sztandarowe, chorągwie
i dzieci do sypania kwiatów. Prosimy o przynoszenie płatków kwiatów. Po uroczystości w kościele członków SKKAB-u zapraszamy na spotkanie do Sali
O. Wasilewskiego.

7. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza w czwartek, 17 maja, na adorację Najświętszego Sakramentu „3 kwadranse w ciszy”, o godz. 19.00 do dolnego kościoła. Po adoracji w salkach DA dzielenie się Słowem.

8. W przyszłą niedzielę, 20 maja, na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z naszej parafii będą przeżywały Rocznicę I Komunii św. Przy­pominamy o piątkowej próbie o godz. 16.30 i o so­botniej spo­wie­dzi o godz. 10.00.

9. W przyszłą niedzielę, 20 maja, po Mszy św. o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe w Sali. O. Wasilewskiego.