IV Niedziela zwykła

  1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Adorację Najświętszego Sa­kra­­mentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa połączone z wyjaśnieniem intencji na miesiąc luty o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Mo­dlitwy i wymiana tajemnic różańcowych w dolnym kościele o godz. 17.15.
  2. Każda nasza chwila spędzona razem z dziećmi w ich bajkowym świecie to dar serca, który pachnie niebem. W minionym tygodniu odbyły się półkolonie dla 35 dzieci z naszej parafii. W imieniu dzieci i organizatorów dziękujemy wszystkim opiekunom i wolontariuszom za pomoc, opiekę i kreatywność w świetlicy. Dziękujemy instytucjom i dobroczyńcom za złożone ofiary indywidualne oraz ofiary składane do puszek, podczas niedzielnej zbiórki – razem zebraliśmy 2.506 zł. Dziękujemy Radzie Osiedla Turzyn i Domowi Kultury „Słowianin” za wsparcie. Wielkie „Bóg za­płać” kierujemy również do pań z Apostolstwa Mo­dlitwy i Caritasu za przygotowywane codziennie dwa posiłki. Cieszymy się, że dzięki ludzkiej wielkoduszności mogliśmy obdarować dzieci uśmiechem i dobrem.
  3. 7 lutego, przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. z udziałem relikwii św. Faustyny Kowalskiej. Podczas Mszy św. zostaną odczytane prośby i podziękowania, zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Faustyny, które można składać na kartkach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką lub przesłać drogą mailową, wchodząc na stronę internetową naszej parafii. Po Mszy św. oddamy cześć relikwiom świętej Apostołki Bożego Miłosierdzia.
  4. Ośmiotygodniowy kurs przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania rozpocznie się 19 lutego. Spotkania będą odbywać się we wtorki o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Osoby, które przyjęły chrzest poza naszą parafią, proszone są o przyniesienie aktu chrztu z parafii, w której zostały ochrzczone. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w kwietniu w naszym kościele.
  5. Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w sobotę, 2 marca. Obejmuje on 5 sobotnich spotkań. Zajęcia odbywają się w godz. od 9.30 do 12.30. Zapisy u O. Pawła Chodaka SJ.
  6. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą” . „Bóg zapłać” za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość, gościnę i złożone ofiary. Wszystkie uwagi i postulaty wysuwane przez parafian przeanalizujemy i podejmiemy stosowne działania. Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jak i tych, u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmujemy modlitwą. Ofiarujemy za was Mszę Świętą, którą odprawimy w przyszłą niedzielę, o godz. 12.30.