XXIX Niedziela zwykła

  1. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy Św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
  2. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki koloru żółtego, pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki koloru białego bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
  3. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza: w środę, 23 października, na Mszę Św. o godz.19.00 do dolnego kościoła; w czwartek, 24 października, na adorację Najświętszego Sakramentu („Trzy kwadranse w ciszy”), o godz. 19.00 do dolnego kościoła.
  4. Pierwsze po wakacjach spotkanie przy kawie/herbacie dla seniorów (i nie tylko) odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 października, o godz. 12.00, w Sali O. Wasilewskiego. Tematem przewodnim będzie jeden z najlepszych filmów biblijnych, pt.: „Genesis – Księga Rodzaju”. Ermanno Olmi w oryginalny sposób przedstawił na ekranie Księgę Rodzaju, poczynając od stworzenia, poprzez historię Adama i Ewy, Kaina i Abla, aż do potopu i Noego.
  5. W przyszłą niedzielę, 27 października, zapraszamy na spotkanie wszystkich zaangażowanych w Domowe Kręgi biblijne oraz zainteresowanych tą formą formacji duchowej na spotkanie o godz. 19.00 w Sali O. Wasilewskiego.
  6. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało kalendarze ścienny i biurkowy na 2020 rok, które można nabyć
    w przedsionku kościoła lub w zakrystii.