XXXI Niedziela zwykła

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Św. o godz. 12.30, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezus. Spotkanie członków Apostolstwa Modlitwy odbędzie się o godz. 17.15 w dolnym kościele.

2. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki koloru żółtego, pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki koloru białego bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii
i zakrystii.

3. Nabożeństwo za zmarłych bę­dzie odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dziele o godz. 12.00. Przez osiem pierwszych dni listopada możemy duszom w czyśćcu ofiarować odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modli­twy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.

4. Serdecznie zapraszamy katechetów naszej parafii na spotkanie w poniedziałek, 4 listopada, o godz. 17.00. Rozpoczynamy Mszą Św. w kaplicy domowej.

5. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy małżeństwa, pragnące wyprosić łaskę potomstwa oraz kobiety w stanie błogosławionym na Mszę Św. o godz. 18.00. Będziemy modlić się o dar potomstwa, o błogosławieństwo dla małżeństw oczekujących dzieci oraz o szczęśliwy poród i o zdrowie dziecka i matki. Wiąże się ta modlitwa z wodą św. Ignacego”, którą stosuje się wśród wiernych Kościoła Katolickiego od prawie 450 lat.

6. W I czwartek miesiąca, 7 listopada, na początku Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a podczas Mszy Św. będziemy modlić się w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo Św. Faustyny Kowalskiej. Prośby i podziękowania możemy składać na kartach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką lub wchodząc na stronę internetową naszej parafii. Po Mszy Św. oddamy cześć relikwiom Św. Apostołki Bożego Miłosierdzia.

7. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza: w środę, 6 listopada, na Mszę Św. o godz.19.00 do dolnego kościoła; w czwartek, 7 listopada, na adorację Najświętszego Sakramentu („Trzy kwadranse w ciszy”), o godz. 19.00 do dolnego kościoła.

8. Informujemy, że kurs przedmałżeński prowadzony przez Duszpasterstwo Akademickie rozpocznie się w sobotę, 9 listopada, o godz. 9.30. Kurs obejmuje 5 sobotnich spotkań. Zapisy u O. Pawła Chodaka SJ.

9. W zakrystii jest już nowa księga mszalna na rok 2020. Zapraszamy do zamawiania intencji mszalnych.

10. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało kalendarze ścienny i biurkowy na 2020 rok, które można nabyć w przedsionku kościoła lub w zakrystii.