XXX Niedziela zwykła

  1. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, prosi ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy, pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.
  2. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych, przygotowaliśmy w górnym kościele 80 miejsc dla uczestników Mszy Św. i nabożeństw, a w dolnym kościele 30 miejsc. Miejsca te są oznaczone na ławkach kolorem żółtym.
  3. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy Św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00.
  4. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
  5. W zakrystii jest już nowa księga mszalna na 2021 rok. Zapraszamy do zamawiania intencji mszalnych.
  6. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało na przyszły rok kalendarze: ścienny i biurkowy, w których umieszczono relację zdjęciową z uroczystości podniesienia naszego kościoła do rangi Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli. Kalendarze są do nabycia w przedsionku kościoła oraz w zakrystii.
  7. Dzisiaj gościmy w naszej parafii braci ze Wspólnoty Cenacolo, którzy opowiedzą nam o swoim życiu i doświadczeniu obecności Boga. Wspólnota wychodzi naprzeciw młodym ludziom, zagubionym w różnych uzależnieniach i szukających sensu swojego życia.