XXXII Niedziela zwykła

1. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad.
2. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, prosi ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy, pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.
3. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych, przygotowaliśmy w górnym kościele 40 miejsc dla uczestników Mszy Św. i nabożeństw, a w dolnym kościele 15 miejsc. Miejsca te są oznaczone na ławkach kolorem żółtym.
4. Przez cały miesiąc listopad, możemy duszom w czyśćcu ofiarować odpust zupełny (zwykle było to w dniach od 1 do 8 listopada, w tym roku dla pożytku wiernych możliwość uzyskania odpustu może być przeniesiona na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone) za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.
5. Nabożeństwo za zmarłych jest odprawiane przez cały listopad w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 12.00.
6. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominkowe. Kartki pieczętowane datą będą czytane w oznaczonym dniu. Kartki bez daty będą czytane według przypadającej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypominki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
7. W środę, 11 listopada, obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza Św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.
8. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało na przyszły rok kalendarze: ścienny i biurkowy, w których umieszczono relację zdjęciową z uroczystości podniesienia naszego kościoła do rangi Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli. Kalendarze są do nabycia w zakrystii.