Archiwum informacji

  1. Dziś Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Wspieramy Go naszymi modlitwami oraz ofiarami, zbieranymi do puszek w kruchcie kościoła.
  2. Dzisiaj (9 grudnia) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyj­na, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obowiązkowa
  3. Młodzież skupiona przy naszym kościele zbierała tydzień temu ofiary na świąteczną po­moc dla „zaprzyjaźnionego” sierocińca w Ugandzie. Zebrali 2114 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiaro­dawcom.
  4. Zapraszamy do licznego udziału w Mszy Św. Roratniej, odprawianej w naszym …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Być solą ziemi”. Program tego roku wpisuje się w ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, Rok Wiary. Będziemy starali się rozbudzić naszego ducha apostolskiego, aby odważnie przemieniać świat zgodnie z zamysłem Bo­żym i służyć braciom. To nasze wielkie zadanie!
  2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w Adwent, czas radosnego oczekiwa­nia na przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujemy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyj­ście …

Czytaj dalej »

1. „Czy Ty jesteś królem?” – zapytał Piłat Chrystusa. – „Tak, jestem królem”. Ale za­raz dodał: – „Królestwo Moje nie jest z tego świata”. Pomyślmy jeszcze raz i odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy rzeczywiście Chrystus jest jedynym Królem i Panem mojego życia? Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok litur­giczny. Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga zachęca nas Wszystkich do modlitwy nowennowej do Jezusa Chrystusa Króla – w naszej parafii modlić się będziemy nowenną podczas Mszy Św. o godz. 8.oo przez cały najbliższy tydzień.
2. Uroczystość Chrystusa Króla jest też świętem patronalnym Apostolstwa Modlitwy. …

Czytaj dalej »

1. Dzisiaj (niedziela, 18 listopada) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla kandy­datów do bierzmo­wania z klas III i ich rodziców. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obowiązkowa.

2. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Nabożeństwo za zmarłych odprawiamy przez cały listopad w dni powszednie o godz. 17.3o a w niedzielę o 12.oo. Wypo­minki i wypominki roczne przyjmujemy w zakrystii.

3. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii Św. zapraszamy jutro w poniedziałek (19 listopada) na spotkanie o godz. 17.oo w dolnym …

Czytaj dalej »

1. Dziś, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Dziękujemy wszystkim, którzy włą­czyli się w przygotowanie wczorajszego spotkania poświęconego historii Polski.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na prace remontowe w na­szym ko­ściele, serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.

3. Dzisiaj (niedziela, 11 listopada) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii …

Czytaj dalej »