SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Sanktuaruim Św. Andrzeja Boboli w Szczecinie

UROCZYSTOŚĆ

NADANIA NASZEMU KOŚCIOŁOWI PARAFIALNEMU TYTUŁU

SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

NASTĄPI W SOBOTĘ, 16 MAJA 2020 ROKU,
PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 11.00,
KTÓREJ BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ
J. EKSC. KS. ABP ANDRZEJ DZIĘGA,
METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI.

 

Parafia św. Andrzeja Boboli
i Oddział Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli,
Szczecin, ul. Pocztowa 22.

(autorka obrazu: Teresa Józefowicz).
Plakat do pobrania.