Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki, środy i piątki w godzinach:
10:00 – 11:00
16:00 – 18:00

W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna jest we wtorki i piątki.

W sprawach pogrzebu również poza godzinami urzędowania.

tel. 91 484 47 36

Numer księdza dyżurnego: 690 447 980

Wezwania do chorych – o każdej porze: tel. 91 484-47-36

Uwagi kancelaryjne

Do odbioru dokumentu dla innej osoby potrzebne jest pełnomocnictwo, które powinno zawierać:

  1. Miejscowość, data;
  2. Dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, adres, numer dowodu);
  3. Nagłówek („PEŁNOMOCNICTWO”)
  4. Imię, nazwisko i adres i numer dowodu tożsamości pełnomocnika;
  5. Informacja, w jakim celu pełnomocnictwo jest wystawione;
  6. Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (bez odręcznego podpisu pełnomocnictwo jest nieważne).

Przynależność do parafii: określa się  faktycznym miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.

Wszelkie prawa odnośnie udzielenia: Sakramentu Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, Małżeństwa, Sakramentu Chorych i formalności związanych z pogrzebem przysługują parafii miejsca faktycznego zamieszkania.
Jeżeli ktoś jest tylko zameldowany na terenie naszej parafii, a faktycznie mieszka poza naszą parafią, musi dostarczyć ZGODĘ z parafii miejsca zamieszkania.

 

Poradnictwo Rodzinne

poniedziałek od godz. 18:00 po uprzednim umówieniu się w kancelarii parafialnej

Poradnictwo psychologiczne

czwartek, godz. 18:00 – 20:00