Bierzmowanie

We wszelkich sprawach związanych z bierzmowaniem prosimy o kontakt z o. Pawłem Chodakiem SJ, e-mail: [email protected] lub o. Markiem Szafranem SJ, e-mail: [email protected]