Ogłoszenia parafialne

 1. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy Św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 2. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki koloru żółtego, pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki koloru białego bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
 3. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza: w środę, 23 października, na Mszę Św. o godz.19.00 do dolnego kościoła; w czwartek, 24 października, na adorację Najświętszego Sakramentu („Trzy kwadranse w ciszy”), o godz. 19.00 do dolnego kościoła.
 4. Pierwsze po wakacjach spotkanie przy kawie/herbacie dla seniorów (i nie tylko) odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 października, o godz. 12.00, w Sali O. Wasilewskiego. Tematem przewodnim będzie jeden z najlepszych filmów biblijnych, pt.: „Genesis – Księga Rodzaju”. Ermanno Olmi w oryginalny sposób przedstawił na ekranie Księgę Rodzaju, poczynając od stworzenia, poprzez historię Adama i Ewy, Kaina i Abla, aż do potopu i Noego.
 5. W przyszłą niedzielę, 27 października, zapraszamy na spotkanie wszystkich zaangażowanych w Domowe Kręgi biblijne oraz zainteresowanych tą formą formacji duchowej na spotkanie o godz. 19.00 w Sali O. Wasilewskiego.
 6. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało kalendarze ścienny i biurkowy na 2020 rok, które można nabyć
  w przedsionku kościoła lub w zakrystii.

 

Archiwalne ogłoszenia

 1. Dzisiaj w Kościele w Polsce, obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episko­pat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edu­kacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej mło­dzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Ofiary na ten cel można złożyć do skarbony ustawionej pośrodku kościoła.
 2. Msza Św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. w naszej parafii, dzisiaj o …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj, z racji I niedzieli miesiąca, po Mszy Św. o godz. 12.30, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie członków Apostolstwa Modlitwy odbędzie się o godz. 17.15 w dolnym kościele.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 3. Serdecznie zapraszamy katechetów naszej parafii na spotkanie w …

Czytaj dalej »

 1. Dziś zapraszamy na spotkanie wszystkich zaangażowanych w Domowe Kręgi biblijne oraz zainteresowanych tą formą formacji duchowej na spotkanie o godz. 19.00 w Sali O. Wasilewskiego.
 2. Od wtorku, 1 października, zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 3. W I czwartek miesiąca, 3 października, na początku Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a podczas Mszy Św. będziemy modlić się w intencjach …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie osób, które zapisały się na pielgrzymkę w dniach od 27 do 29 września. Spotkanie odbędzie się w Sali O. Wasilewskiego.
 2. W sobotę, 28 września, o godz. 15.00, w ramach Między­na­ro­do­­wej Akcji Koronka do Boże­go Miłosierdzia na ulicach miast świata, na wielu skrzyżowaniach Szczecina będzie miała miejsce modlitwa o zacho­wanie i roz­wój wiary w Ojczyźnie na­szej i na całym świecie. Koronka do Miło­sierdzia Bo­że­go będzie odmawiana również niedaleko naszego ko­ścioła, przy skrzy­żowa­niu ulic Jagiellońskiej i Bohaterów Warszawy. Serdecz­nie zapra­szamy.
 3. Ośmiotygodniowy kurs przygotowania do …

Czytaj dalej »