Program wizyt duszpasterskich

Czwartek 26. stycznia

Jagiellońska 32 do72

Piątek 27. stycznia

Jagiellońska 73 do 77

Noakowskiego 11 do 25

Strzelecka 1 do 5d

Sobota 28. stycznia

Strzelecka 5e do 34

Legionów 1 do 3

Niedziela 29. stycznia

Legionów 4 do 20

Przecznica 1 do 3

Poniedziałek 30. stycznia

Ściegiennego 36 do 62

Wtorek 31. stycznia

Ściegiennego 8 do 11

Ściegiennego 25 do 29

Od 3 lutego odwiedzimy zapraszające nas osoby (rodziny), które  nie mogły przyjąć kolędy w normalnym czasie. Aby nas zaprosić wystarczy w zakrystii lub kancelarii parafialnej podać adres, ewentualne preferencje czasowe kolędy i telefon kontaktowy. Można także podać te dane pocztą elektroniczną na adres [email protected]  

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej