XXVII Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj, z racji I niedzieli miesiąca, po Mszy Św. o godz. 12.30, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie członków Apostolstwa Modlitwy odbędzie się o godz. 17.15 w dolnym kościele.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym ko­ściele od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 3. Serdecznie zapraszamy katechetów naszej parafii na spotkanie w poniedziałek, 7 października, o godz. 17.00. Rozpoczynamy nabożeństwem różańcowym w górnym kościele.
 4. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy małżeństwa, pragnące wyprosić łaskę potomstwa oraz kobiety w stanie błogosławionym na Mszę Św. o godz. 18.00. Będziemy modlić się o dar potomstwa, o błogosławieństwo dla małżeństw oczekujących dzieci oraz o szczęśliwy poród i o zdrowie dziecka i matki. Wiąże się ta modlitwa z wodą św. Ignacego”, którą stosuje się wśród wiernych Kościoła Katolickiego od prawie 450 lat.
 5. Nowa Wspólnota działająca przy naszej parafii o nazwie DOM BARANKA, zaprasza na spotkanie uwielbieniowe w najbliższy piątek, 11 października, o godz. 19.00 do dolnego kościoła. Zaproszenie skierowane jest w sposób szczególny, do osób młodych ze szkół średnich, studentów i młodych zaangażowanych już zawodowo.
 6. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. w naszej parafii, w przyszłą niedzielę, 13 października, o godz. 16.00 w dolnym kościele.
 7. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki koloru żółtego, pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki koloru białego bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
 8. Po przerwie wakacyjnej rozpoczęlismy naszą działalność w świetlicy parafialnej „Pod Aniołem”. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii i dzielnicy, na zajęcia organizowane przez opiekunów i wolontariuszy w każdą sobotę od godz. 10.00 do 13.00. Działalność naszej parafialnej świetlicy opiera się na zajęciach rekreacyjnych jak również może być pomocą dla dzieci, które mają problemy z nauką w szkole. Prosimy, aby rodzice zwrócili uwagę na bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze do świetlicy i do domu. Zachęcamy również chętnych dorosłych i młodzież, aby zaangażowali się jako opiekunowie i wolontariusze w świetlicy parafialnej. W sprawach świetlicy prosimy
  o kontakt z O. Proboszczem.
 9. Ośmiotygodniowy kurs przygotowania do Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się we wtorek, 15 października, o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej. Na pierwsze spotkanie kandydaci przynoszą „Akt Chrztu Świętego” z parafii, w której byli ochrzczeni. Udzielenie Sakramentu Bierzmowania przewidziane jest przed świętami Bożego Narodzenia.
 10. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzili XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episko­pat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edu­kacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej mło­dzieży pochodzącej z ubogich rodzin.
 11. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas uroczystej Mszy św. w dniu pierwszej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w sobotę, 12 października 2019 r. o godz. 11.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.