Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

  1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Je­zusa, popularnie zwana Bożym Ciałem. Zachęcamy do udekorowa­nia naszych okien, balkonów i domów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Udział
    w procesji jest pu­blicznym wyznaniem, że Jezus jest wśród nas. Msze Św. będą w górnym kościele przed południem o godz.: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 i ok 12.30 (po procesji), oraz po południu o godz. 17.00 i 19.00. W dolnym kościele Mszy Św. nie będzie. Procesja wyruszy z naszego kościoła po Mszy Św. o godz. 11.00. Przejdziemy Jednym pasem ulic (a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy chodnikiem): Boh. Warszawy, 5 Lipca, Śmiałego, Żół­kiewskiego i Boh. Warszawy wrócimy do kościoła. Kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament będzie towarzyszyć skromna oprawa liturgiczna. Wiernych, którzy chcieliby iść za Najświętszym Sakramentem, prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie. W tym roku nie przygotowujemy tradycyjnych czterech ołtarzy, natomiast Ewangelie będą proklamowane w tych miejscach, jak w ubiegłych latach. Przypominamy, że udział w procesji nie zastępuje Mszy Św.
  2. Przez całą oktawę Bożego Ciała, procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codzien­nie po Mszy Św. wieczornej, połączone z nabożeństwem czerwcowym, a w niedzielę o godz. 18.00.
  3. Wspólnota Dom Baranka zaprasza na Wieczór Adoracyjny w piątek, 12 czerwca o godz. 19.00 do dolnego kościoła.
  4. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie modlitwy i ofiary, jakie w poprzednich tygodniach składaliście osobiście lub wpłacaliście na konto parafii. Ofiary te są niezbędne dla normalnego funkcjonowania parafii. Od dzisiaj zbieramy tacę do koszyka. Ofiarę można złożyć również wychodząc z kościoła do skarbony znajdującej się w nawie głównej lub wpłacić na konto naszej parafii. Numer konta dostępny jest w folderach i biuletynie sanktuarium oraz na stronie internetowej naszej parafii.