Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, prosi ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy, pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.
  2. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych, przygotowaliśmy w górnym kościele 80 miejsc dla uczestników Mszy Św. i nabożeństw, a w dolnym kościele 30 miejsc. Miejsca te są oznaczone na ławkach kolorem żółtym.
  3. Jutro, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar­łych odprawimy Msze Św. za zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 12.00 (za Dobroczyńców naszego kościoła i Domu Zakonnego), o godz. 18.00 (za zmarłych Ojców i Braci z Towarzystwa Je­zu­sowego, którzy pracowali w naszej parafii). Przez cały miesiąc listopad, możemy duszom w czyśćcu ofiarować odpust zupełny (zwykle było to w dniach od 1 do 8 listopada, w tym roku dla pożytku wiernych możliwość uzyskania odpustu może być przeniesiona na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone) za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modli­twy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.
  4. Nabożeństwo za zmarłych bę­dzie odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dziele o godz. 12.00. W dzień zaduszny, na poniedziałkowe wypominki, zapraszamy do przyniesienia zdjęć zmarłych naszych bliskich i zniczy, które ustawimy przed ołtarzem.
  5. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
  6. W I czwartek miesiąca, 5 listopada, na początku Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a podczas Mszy Św. będziemy modlić się w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo Św. Faustyny Kowalskiej. Prośby i podziękowania możemy składać na kartach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką lub wchodząc na stronę internetową naszej parafii. Po Mszy Św. oddamy cześć relikwiom Św. Apostołki Bożego Miłosierdzia.
  7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Po Mszach Św. o godz. 8.00 i 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msza św. w intencji LSO oraz ich rodzin o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi podczas Mszy Św. rano i od godz. 17.00 do 19.00.
  8. W pierwszą sobotę miesiąca, 7 listopada, oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi pod­czas Mszy Św. i nabożeństwa o godz. 8.00.
  9. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. w naszej parafii, w przyszłą niedzielę, 8 listopada, o godz. 16.00 w dolnym kościele.
  10. Dzisiaj nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa o godz. 18.00. Wyjątkowo w przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 12.30, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.45, o której odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie członków Apostolstwa Modlitwy odbędzie się o godz. 17.15 w dolnym kościele.