XXXIII Niedziela zwykła

 1. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę przybycia pierwszych jezuitów do Szczecina. Pierwszym jezuitą, który przybył w czerwcu 1945 roku, był o. Sebastian Matczak, aby otworzyć szkołę średnią (obecnie szkoła podstawowa nr 1) oraz dom zakonny przy ul. Pocztowej 30.
  W sierpniu 1945 roku jezuici otrzymali od władz miejskich były kościół poprotestancki przy ul. Pocztowej 22. Po intensywnych pracach remontowych i porządkowych przy kościele, zniszczonego podczas II wojny światowej, 1 listopada 1945 roku została odprawiona pierwsza Msza Św. i dokonano poświęcenia kościoła. W następnym roku 13 lutego 1946 roku została ustanowiona parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli, której pierwszym proboszczem został o. Antoni Wilusz. W związku z przypadającym jubileuszem przygotowaliśmy specjalny folder, w którym przybliżamy skrót historii naszego kościoła i działalność jezuitów na przestrzeni minionych 75 lat. Umieściliśmy w nim archiwalne i współczesne zdjęcia oraz biogramy niektórych jezuitów, którzy wpisali się na stałe w historię naszego kościoła. Foldery znajdują się na stoliku z prasą katolicką i zachęcamy do zainteresowania się ich treścią.
 2. Przez cały miesiąc listopad, możemy duszom w czyśćcu ofiarować odpust zupełny (zwykle było to w dniach od 1 do 8 listopada, w tym roku dla pożytku wiernych możliwość uzyskania odpustu może być przeniesiona na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone) za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modli­twy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.
 3. Nabożeństwo za zmarłych jest odprawiane przez cały listopad w dni po­wszednie o godz. 17.30, a w nie­dziele o godz. 12.00.
 4. Przy ołtarzu Matki Bożej są wyłożone kartki wypominko­we. Kartki pie­czętowane datą będą czytane w oznaczo­nym dniu. Kartki bez daty będą czytane według przy­padają­cej kolejności. Kartki koloru zielonego są przeznaczone na wypominki roczne. Wypo­minki i wypominki roczne wraz z ofiarą przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.
 5. Dzisiaj, o godz. 19.00 rozpocznie się ko­lejna 24-go­dzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Jery­chem Różań­cowym. Serdecznie zapraszamy i prosimy
  o dołączanie chętnych do dyżurów modlitewnych o poszczególnych godzinach.
 6. W poniedziałek, 16 listopada, zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli, połączone z wypominkami, które zostanie odprawione o godz. 17.30,
  a następnie o godz. 18.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Archidiecezji, polskich rodzin oraz dziękczynnej z okazji 18. rocznicy działalności SKKAB-u w naszej parafii. Prośby
  i podziękowania do św. Andrzeja Boboli można składać na kartkach, znajdujących się na stoliku z prasą katolicką lub wysłać drogą e-mailową, wchodząc na stronę internetową parafii. Zachęcamy do wpisywania próśb i podziękowań do Św. Andrzeja Boboli do specjalnej księgi, która znajduje się przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 7. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli wydało na przyszły rok kalendarze: ścienny i biurkowy, w których umieszczono relację zdjęciową z uroczystości podniesienia naszego kościoła do rangi Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli. Kalendarze są do nabycia
  w przedsionku kościoła i zakrystii.