XXI Niedziela zwykła

  1. Przez całe wakacje, Msze Św. w niedziele będą odpra­wiane tylko w górnym kościele, a w dni powszednie o godz.: 7.00, 8.00 i 18.00.
  2. Do końca sierpnia kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i w piątki w godz. od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00.
  3. W piątek, 26 sierpnia, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Czę­stochowskiej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze Św. w na­szym kościele będą o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
  4. Okres wakacji, to czas zmian i nowych zadań. W na­szej wspólnocie zakonnej i parafialnej żegnamy o. Andrzeja Batorskiego SJ, który od września podejmie nowe zadania w Pizie we Włoszech. W przyszłą niedzielę, 28 sierpnia, nastąpi w naszej parafii zmiana proboszcza, a w naszej wspólnocie zakonnej superiora. Nowym proboszczem i superiorem został mianowany O. Adam Sołdek SJ, obecnie sprawujący funkcję kustosza w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Natomiast O. Grzegorz Nogal SJ, dotychczasowy proboszcz naszej parafii, od września podejmie obowiązki proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce, superiora wspólnoty zakonnej i kustosza tamtejszego sanktuarium. Bardzo dziękujemy naszym ojcom za serce i pracę w naszej para­fii.
  5. Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszej świątyni udającym się na urlop, życzymy wspaniałego odpoczynku, pięknej pogody i regeneracji sił fizycznych i duchowych.