XXII Niedziela zwykła

Drodzy Parafianie!

Dobiega końca czas mojej siedmioletniej posługi jako proboszcza w tej parafii. Ojciec Prowincjał wyznacza mi nowe zadania. Pragnę najpierw uwielbić Boga, za to, że, pozwolił mi przez 8 lat lat przeżywać swoje życie realizując powołanie kapłańskie i zakonne pośród Was. Świadomy własnych słabości i ludzkich ograniczeń jestem pewien, że tylko mocą Chrystusowej łaski mogę podejmować odpowiedzialność za zbawienie tych, do których jestem posłany. Dziś dziękuję Bogu za Was, za Waszą wiarę, za to, że posługując wśród Was nie miałem poczucia osamotnienia, bo zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc i życzliwość. Mam świadomość, że stokroć więcej otrzymałem niż potrafiłem dać. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość i proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś nieopacznie zlekceważyłem, niestosownie potraktowałem, a może ktoś nie zbudował się moim zachowaniem. Idę do Św. Lipki aby służyć tam Panu, pod sztandarem krzyża, wspierany łaskami MB Świętolipskiej. Będę o Was pamiętał, nosił w swoim sercu i Panu, przez ręce MB i Św. Andrzeja Boboli przedstawiał. Do zobaczenia.

Grzegorz Nogal SJ

  1. W dniu dzisiejszej na sumie o godz. 12.30, nastąpi w naszej parafii zmiana proboszcza, a w naszej wspólnocie zakonnej superiora. Nowym proboszczem i superiorem został mianowany O. Adam Sołdek SJ, obecnie sprawujący funkcję kustosza w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Natomiast O. Grzegorz Nogal SJ, dotychczasowy proboszcz naszej parafii, od września podejmie obowiązki proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce, superiora wspólnoty zakonnej i kustosza tamtejszego sanktuarium.
  2. Msza Św. rozpoczynająca nowy rok szkolny zostanie odprawiona w czwartek, 1 września, o godz. 8.00. Natomiast Msza Św. z poświęceniem tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych będzie celebro­wana w niedzielę, 4 września, o godz. 11.00 w górnym kościele i o godz. 11.30 w dolnym kościele.
  3. W I czwartek miesiąca, 1 września, na początku Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a podczas Mszy Św. będziemy modlić się w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo Św. Faustyny Kowalskiej. Prośby i podziękowania możemy składać na kartach, wyłożonych na stoliku z prasą katolicką lub wchodząc na stronę internetową naszej parafii. Po Mszy św. błogosławieństwo relikwiami świętej Apostołki Bożego Miłosierdzia.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Po Mszach Św. o godz. 8.00 i 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po wieczornej Mszy Św. zapraszamy ministrantów na spotkanie w salce ministranckiej. Okazja do spowiedzi podczas Mszy Św. rano i od godz. 17.00 do 19.00.
  5. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września, oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi pod­czas Mszy Św. i nabożeństwa o godz. 8.00.
  6. Od przyszłej niedzieli, 4 września, powracamy do normalnego porządku Mszy Św. w dolnym i górnym kościele: W niedziele, w górnym kościele: o godz.  7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szkół podstawowych od kl. 3 – przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – do kl. 6 włącznie), 12.30 (suma), 17.00 i 19.00 (akade­mic­ka). W niedziele, w dolnym kościele: o godz. 10.00 (dla młodzieży przygotowują­cej się do Bierzmowania – kl. VII i VIII SP i szkół średnich) i o 11.30 (dla małych dzieci, przedszkolaków i dzieci do kl. II włącz­nie). W dni powszednie (od 1 września): o godz. 6.30, 7.00, 8.00 i 18.00 (w górnym kościele).
  7. Serdecznie zapraszamy chętnych na próbę scholii dziecięcej, w przyszłą niedzielę, 4 września, o godz. 10.00 do salki pod Domem Zakonnym.