Archiwum informacji

 1. Dziękujemy bardzo serdecznie Wszystkim, którzy włączyli się  w „Jerycho różańcowe” wraz z całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu.
 2. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który przeżywamy pod hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1Kor 15,51-58)”. Tak bardzo upragniona przez Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę. Jej brak jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia. Program obchodów tegorocznego tygodnia ekumenicznego można znaleźć w gablocie, biuletynie parafialnym i na naszej stronie parafialnej.
 3. Dzisiaj dzień Dziadka. Pamiętajmy …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj, w kruchcie kościoła odbywa się zbiórka do puszek na rzecz stowa­rzyszenia „Po­moc Kościołowi w Potrzebie”.
 2. W naszym kościele rozpoczynamy dzisiaj  o godz. 19 „Jerycho różańcowe” wraz z całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich (nawet w nocy) na chwile adoracji do naszej świątyni.
 3. W poniedziałek, 16 stycznia, zapraszamy na nabożeństwo ku czci Św. Andrzeja Boboli o godzinie 17.3o. O godz. 18.oo Msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, naszej parafii i polskich rodzin. Po Mszy św. oddanie czci relikwiom naszego Patrona, a następnie spotkanie opłatkowe dla członków SKKAB-u. …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. Ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców.
 2. Dzisiaj Spotkanie opłatkowe Apostolstwa Modlitwy odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.3o.
 3. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na prace remontowo-renowacyjne w naszej świątyni.
 4. W czwartek 12 stycznia zapraszamy wszystkich seniorów na specjalne spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się o godz. 15.oo jasełkami przygotowanymi przez młodzież Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie. Po jasełkach zapraszamy wszystkich naszych drogich seniorów na opłatek i mały …

Czytaj dalej »

 1.  Dzisiaj – Nowy Rok – 1 stycznia 2012 r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzi­cielki Maryi. Jest to Światowy dzień modlitw o pokój na całym świecie, a także święto tytu­larne naszego zakonu – Towarzystwa Jezusowego. Z tej okazji można uzyskać odpust zupełny za odśpiewanie lub pobożne odmówienie w naszym kościele hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź …” w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i …

Czytaj dalej »