Archiwum informacji

1. Dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przypada Uroczystość św. Andrzeja Boboli, która jest jednocześnie świętowaniem odpustu parafialnego. Comiesięczne nabożeństwo ku czci Patrona naszej parafii i Ojczyzny rozpocznie się o godzinie 12.00. Następnie o godzinie 12.30 uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Pawła Płaczka, dyrektora Wydziału Wychowania Katolickiego i Papieskich Dzieł Misyjnych oraz proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku. Modlić się będziemy w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego Franciszka, Archidiecezji, polskich rodzin oraz o ustanie pandemii. Przez całą niedzielę można uzyskać odpust zupełny w naszym Sanktuarium pod zwykłymi warunkami. Po Mszy Św. procesja …

Czytaj dalej »

  1. W dniu dzisiejszym, podczas Mszy Św. o godz. 10.00 i 12.00, w górnym kościele dzieci z na­szej parafii przyjmą Pierwszą Komunię Św. W związku z tym zapraszamy na Eucharystię  do dol­nego ko­ścioła o godzinie: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00, lub o godzinie 17.00 i 19.00 w górnym kościele. Za życzliwe zrozumienie oraz modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin z góry ser­decznie dziękuje­my.
  2. Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. biorą udział w Białym Ty­go­dniu. Od poniedziałku do piątku uczestniczą we Mszy Św. o godz. 18.00, a w sobotę zapraszamy dzieci na …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeń­stwo majowe z wyjaśnieniem in­tencji Apostolstwa Modlitwy o godz. 18.00. Spotkanie Apo­stolstwa Mo­dlitwy w dolnym kościele o godz. 17.15.
  2. W poniedziałek, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze Święte w tym dniu tylko w górnym kościele według porządku niedzielnego. O godz. 17.00, zapraszamy na Mszę Św. w intencji naszej Ojczy­zny, miasta i regionu.
  3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie …

Czytaj dalej »