Archiwum informacji

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.oo. Na­bożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.oo.
 2. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańco­wych, i wyjaśnieniem intencji Apo­stolstwa Modlitwy odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.
 3. Zachęcamy do wspierania rodzin, których nie stać na wysłanie dziecka na kolonie, obóz, wycieczkę czy rekolekcje, aby umożliwić dziecku lepsze przeżycie wakacji. Pamiętając o słowach Pana „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” rozwijajmy naszą wyobraźnię miłości. Potrzebujące dzieci możemy też wesprzeć dzisiaj ofiarą …

Czytaj dalej »

 1. W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w parafiach za 40 lat Diecezji Szczecińsko-Kamień­skiej. Zapraszamy na dziękczynną Mszę Św. o godz. 11.oo, na tę Mszę Św. zapraszamy też w sposób szczególny dzieci urodzone w 2000 r., tj. 12-latków, które z racji 2000 rocznicy odnalezienia Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej otrzymają szczególne błogosławieństwo.
 2. Nie wszystkie dzieci będą mogły wyjechać na wakacje. Może znamy jakąś wielodzietną rodzinę, którą należy wesprzeć, fundując wyjazd dziecka na kolonie, obóz, wycieczkę czy rekolekcje. Mamy być świadkami Miłości miłosiernej! Zatem niech to będzie nasza odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: „Wszystko, co …

Czytaj dalej »

 1. Jeszcze raz z serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do piękne­go i dobrego przeżycia naszej parafialnej Uroczystości Bożego Ciała, tygodnia Eucharystycznego z procesją oraz Uroczystości Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. Serdecznie dziękujemy i składamy z serca pły­nące „Bóg zapłać”. Niech Jezus Chrystus Wam błogosławi w każdej chwili życia.
 2. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone tydzień temu na prace remontowo-re­nowacyjne w naszej świąt.
 3. Jak zapowiadaliśmy przed tygodniem młodzież zbiera dzisiaj ofiary do pu­szek przeznaczone na sierociniec w Ugandzie. Za wszystkie ofiary skła­damy serdeczne Bóg zapłać..
 4. Czerwiec to miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. …

Czytaj dalej »

 1. Wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i dobrego przeżycia naszej parafialnej Uroczystości Bożego Ciała, serdecznie dziękujemy i składamy z serca płynące „Bóg zapłać”, w Waszych intencjach będziemy się modlili w czwartek (14.06) podczas Mszy Św. o godz. 18.oo.
 2. Taca z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na prace remontowe w naszym ko­ściele. Za Wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. Czerwiec to miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Nabo­żeństwa czerwcowe odprawiamy od poniedziałku do soboty o godz. 18.3o, a w nie­dzielę o godz. 18.oo.
 4. Zachowujemy zwyczaj nabożeństw czerwcowych z Procesją Euchary­styczną wokół …

Czytaj dalej »

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się uroczystością Trójcy Przenajświętszej. Ten dzień obchodzimy jako Dzień Dziękczynienia. Chcemy przez to uczyć się postawy wdzięczności dla Opatrzności Bożej za troskliwą opiekę nad nami. Budowę Świątyni Opatrzności w War­szawie możemy wesprzeć składając ofiarę do puszek w kruchcie kościoła.

2. Dzisiaj podczas Sumy (o godz. 12.30) grupa dzieci z OSM I st. Przyjmie po raz pierwszy Komunię Św. Część ławek z pierwszych rzędów będzie zare­zerwowana dla dzieci – przepraszamy, a o godz. 14.30 Msza Św. Roczni­cowa dzieci, które rok temu przyjęły po raz pierwszy Komunię …

Czytaj dalej »