Ogłoszenia parafialne

 1. Dzisiaj, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świę­tem Trzech Króli. To bardzo ważna uroczy­stość w okresie Bożego Naro­dzenia. Jezus bowiem objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, ale wszystkim ludziom, których reprezentują mędrcy przybywający ze Wschodu. Błogosławieństwo kredy
  i kadzidła na wszystkich Mszach. Taca dzisiejsza jest przeznaczona na działalność misyjną Kościoła i misje prowadzone przez nasz za­kon.
 2. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakra­mentu, która rozpocznie się po sumie i będzie trwała do godz. 17.00. O godz. 16.45, odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Spotkanie …

Czytaj dalej »

 1. Dziś – niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, a zarazem święto Świętej Ro­dziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
 2. Jutro ostatni dzień roku 2018. Msza Św. dzięk­czynna na zakończenie starego roku o godz. 18.00. Po tej Mszy Św. odśpie­wamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2018 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzy­mane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
 3. We wtorek, rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy 2019, oddając cześć Świętej Bożej Rodzi­cielce Maryi. Prosimy o pokój na świecie w związku z przypadającym dziś Światowym Dniem …

Czytaj dalej »

 1. W tym roku wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego przypada w poniedziałek. Msze Św. są sprawowane w naszym kościele o godz. 6.15 (roraty), 7.00 i 8.00. Spowiedź rano w czasie Mszy Św. i od godz. 9.00 do 12.00. Zachęcamy do zachowania pol­skich tradycji i spożywania postnych potraw podczas wigilijnej wieczerzy. Dzieci zapraszamy na pasterkę o godz. 22.00, a dorosłych tradycyjnie na 24.00. Obie pasterki zostaną odprawione w intencji dziękczynno-błagalnej za dobro­czyńców, wszystkich pomagających i posługujących w naszym ko­ściele.
 2. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia, we wtorek, 25 grudnia, nie będzie Mszy Św. …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj obchodzimy trzecią niedzielę Adwentu, zwaną „Gaudete” – „Radujcie się”, od pierwszych słów „Antyfony na wejście” Mszy Świętej. Rozpoczynamy nasze Adwentowe Rekolekcje, które będą trwały do środy, 19 grudnia. Rekolekcje pod hasłem: „Korzenie w ziemi serca w niebie” poprowadzi O. Andrzej Batorski SJ. Na­uki głoszone są w czasie wszystkich Mszy Św., a od poniedziałku do środy o godz. 6.15, 12.00 i 18.00. Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych we wtorek, 18 grudnia, o godz. 12.00 i 18.00. Prosimy tak zaplanować czas, by spokojnie skorzy­stać z tych dni re­fleksji i modlitwy. Zachęcamy …

Czytaj dalej »

 1. Adwent to czas, w którym chcemy pamiętać o potrzebujących. Możemy to uczynić przez zakup świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i kartek świą­tecznych, które są do nabycia w kruchcie kościoła. Dostępne są również poświęcone opłatki na stół wigilijny. Przy ołtarzu Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy wyłożony jest kosz, przeznaczony na żywność dla ubogich naszej parafii.
 2. Msza św. inicjacyjna dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00 w dolnym kościele. W cza­sie Mszy św. Poświęcone zostaną medaliki NMP, w które rodzice zaopatrują się we …

Czytaj dalej »