Ogłoszenia parafialne

 1.  Dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. ini­cjacyjna i spotkanie dla młodzieży z klas 3 gimnazjum i ich rodziców.
 2. Spotkania dzieci I-komunijnych odbywają się we wszystkie poniedziałki o godz. 17.oo w dolnym kościele.
 3. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msze Święte w tym dniu o godzinie 6.30, 7.oo, 8.oo i 9.oo oraz po południu o godz. 16.oo, 17.oo, 18.oo i 19.oo.
 4. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje wszystkich post ścisły, polegający na powstrzymaniu …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców
 2. Taca z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na prace remontowe w naszym ko­ściele. Za Wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. W tym tygodniu po raz trzeci będziemy przeżywali w naszej parafii 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Jerychem Różańcowym. Wszystkich, którzy już w niej uczestniczyli oraz nowe osoby, zapraszamy na spo­tkanie organizacyjne dzisiaj w niedzielę 12 lutego o godz. 18.oo w świetlicy para­fialnej. …

Czytaj dalej »

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wyjaśnienie intencji Apo­stolstwa Modlitwy o godz. 18.oo, a spotkanie Apostolstwa Modlitwy, połączone z wymianą tajemnic różańcowych, odbędzie się w dolnym kościele, o godz. 17.oo.
 2. Jutro (w poniedziałek) spotkanie katechetów rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17.oo, w kaplicy domowej.
 3. Spotkania dzieci I-komunijnych odbywają się we wszystkie poniedziałki o godz. 17.oo w dolnym kościele.
 4. W piątek (10.02) po wieczornej Mszy Św. odbędzie się kolejne spotkanie Duszpa­sterskiej Rady …

Czytaj dalej »

 1. W minionym tygodniu odbywały się zajęcia przedpołudniowe dla dzieci z na­szej pa­rafii. W zajęciach tych wzięło udział łącznie 46 dzieci oraz ponad 20 animato­rów (młodzież gimnazjalna, licealna i studenci). Dzięku­jemy wszystkim, którzy nam pomagali i bez któ­rych te zajęcia byłyby niemożliwe. Dziękujemy za zło­żone ofiary na ten cel, a szczególne po­dziękowanie kierujemy do pań nauczycielek: Agnieszki, Katarzyny, Beaty oraz paniom z Apostolstwa Modlitwy za troskę o brzuszki dzieci i młodzieży – były zawsze pełne i „zadowolone”. Dziękujemy dy­rekcji oraz nauczycieli Wychowania Fizycznego z I LO za możliwość przeprowa­dzenia bardzo ciekawych zajęć na …

Czytaj dalej »

Czwartek 26. stycznia

Jagiellońska 32 do72

Piątek 27. stycznia

Jagiellońska 73 do 77

Noakowskiego 11 do 25

Strzelecka 1 do 5d

Sobota 28. stycznia

Strzelecka 5e do 34

Legionów 1 do 3

Niedziela 29. stycznia

Legionów 4 do 20

Przecznica 1 do 3

Poniedziałek 30. stycznia

Ściegiennego 36 do 62

Wtorek 31. stycznia

Ściegiennego 8 do 11

Ściegiennego 25 do 29

Od 3 lutego odwiedzimy zapraszające nas osoby (rodziny), które  nie mogły przyjąć kolędy w normalnym czasie. Aby nas zaprosić wystarczy w zakrystii lub kancelarii parafialnej podać adres, ewentualne preferencje …

Czytaj dalej »