Archiwum informacji

  1. Kościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówił najpierw o tym, że dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, oddaje życie za swoje owce i czyni to dobrowolnie. Stwierdził też, że tym dobrym pasterzem jest wła­śnie On. Nic dziwnego, że dzień dzisiejszy poświęcony jest modlitwie o powoła­nia kapłańskie i zakonne. Prośba o nowe powołania to treść najbliższego tygo­dnia. Włączmy się całym sercem w to wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych robotników do swojej winnicy.
  2. We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Nabo­żeństwo majowe z Litanią loretańską w niedziele i …

Czytaj dalej »

  1. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek IV Ogólnopol­skiego Tygodnia Biblijnego pod hasłem „Kościół domem budowanym przez miłość”, nawiązującym do tematu roku duszpasterskiego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka. Zapraszamy w tym tygodniu szczególnie na liturgie o godz. 18.oo. W piątek (27.04) zapraszamy po Mszy Św. wieczornej na nabożeństwo Słowa Bożego.
  2. Także dzisiaj odbędzie się X Marsz dla Życia, który roz­pocznie się o godz. 15.oo przy figurze Bł. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Manifestacja …

Czytaj dalej »

1. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa. Dziś o godz. 15.oo nabożeństwo uwielbienia Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.
2. Dzisiaj o godz. 19.oo (w kaplicy domowej) rozpoczniemy kolejną 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Jerychem Różańcowym. Serdecznie zapraszamy wszystkich na chwilę adoracji i modlitwy.
3. Przy kościele młodzież rozdaje ulotki X …

Czytaj dalej »

1. Wszystkim, którzy zaangażowali się, ofiarowali swój czas i siły w przygotowanie kościoła i Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy serdeczne podziękowanie i „Bóg zapłać”. Dziękujemy za wykonanie Ciemnicy i Grobu, za przyniesione kwiaty. Dziękujemy Ojcom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, młodzieży, scholom i chórowi, Panu Piotrowi, Wspólnotom przygotowującym Liturgię, Panom pełniącym wartę przy Grobie i wszystkim niewymienionym, którzy w cichości włączyli się uświetnienie minionych dni. Szczególne podziękowania kierujemy też do wszystkich, którzy wsparli nasz Caritas poprzez dary i ofiary, dzięki Waszej pomocy mogliśmy wspomóc ponad 70 rodzin …

Czytaj dalej »

1. Dzisiaj – Niedziela Palmowa i pierwsza niedziela miesiąca. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W liturgii Niedzieli Palmowej zawarta jest myśl o tym, jak zmienny jest człowiek: ci sami ludzie krzyczeli „Hosanna” i „Ukrzyżuj Go”. Niech te dwa słowa sąsiadujące ze sobą, będą dla nas przestrogą przed uleganiem filozofii grzechu.

Błogosławieństwo palm na wszystkich Mszach Św.

Panowie z Liturgicznej Służby Ołtarza zapisują chętnych mężczyzn do warty adoracyjnej przy Grobie Pańskim.

Uroczysta procesja z palmami wokół naszego kościoła odbędzie się o godz. 12.3o.

Adorację Najświętszego Sakramentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do …

Czytaj dalej »