Archiwum informacji

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Warto przytoczyć słowa Bł. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za …

Czytaj dalej »

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pa­miętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jedno­cześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. Kończą się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym w ostatnim tygodniu …

Czytaj dalej »

1. W dzisiejszą niedzielę warto sobie uświadomić, że jako wierzący w Chrystusa, należący do wspólnoty Kościoła, wszyscy jesteśmy prorokami, każdy z nas dla siebie wzajemnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodziną, znajomymi, czy przyjaciółmi. Opisane w dzisiejszej Ewangelii wydarzenie z Nazaretu pokazuje, że to zadanie wcale nie jest takie proste. Trudno, niezmiernie trudno jest głosić Ewangelię wśród swoich. Jednak jedno jest pewne, że warto, a nawet z obowiązku wszędzie trzeba głosić słowa Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu, w sąsiedztwie, w pracy, podczas zabawy i wypoczynku, nawet na dyskotece. …

Czytaj dalej »

  1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Ko­ściele, jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby do­tknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami!

  2. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do …

Czytaj dalej »

  1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy szczególną modlitwą tych, którzy z naszej ojczyzny wyjechali w poszukiwaniu pracy i ich osamotnione rodziny. Przyjmijmy też przyjaźnie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych.
  2. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w modlitwę Chrystusa „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21). Szczegółowy plan tego tygodnia znajduje się na ta­blicy ogłoszeń w biule­tynie i na naszej stronie interne­towej.
  3. Dzisiaj w kruchcie kościoła Panie …

Czytaj dalej »