Archiwum informacji

Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie

W ramach Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia zapraszamy wszystkich ser­decznie jutro (poniedziałek, 15 lipca) na spotkanie z poezją przy kawie i herbacie o godz. 18.3o w sali o. Wasilewskiego.

Zapraszamy również w środę (17.07.2013 r) na spotkanie z książką, a także zachęcamy do skorzystania z czasopism, które będą udostępnione przez naszą bibliotekę i czytelnię w sali o. Wasilewskiego od godziny 18.3o.

W dniu 15.08.2013 r. planowany jest wyjazd do Brzeska Szczecińskiego, w którym znajduje się Sanktuarium Maryjne na Mszę …

Czytaj dalej »

  1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jedno­cześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczest­niczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przy­nosi pokój i zbawienie. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego du­cha. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!
  2. Dzisiaj pierwsza niedziela …

Czytaj dalej »

Msze św. w okresie wakacji – od 30 lipca do 31 sierpnia
W niedzielę Msze tylko w górnym kościele o godz.:
7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci i młodzież), 12.30, 17.00 i 19.00
W dni powszednie o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 

1. Dzisiaj ostatnie nabożeństwo czerwcowe do Najświętsze­go Serca Pana Jezu­sa odprawimy o godz. 18.oo.

2. Dzisiaj możemy też wesprzeć potrzebujące dzieci składając ofiarę do pu­szek na wakacje organizowane przez Ca­ritas.

3. Przy wejściu do ko­ścioła można składać podpisy pod projektem ustawy „Wolna Niedziela”, mają­cej na celu wprowadzenie zakazu pracy …

Czytaj dalej »

1. Dzisiejsza niedziela, to ostatnia niedziela roku szkolnego. Zbliżają się wakacje i jednocześnie nadchodzi czas zmian personalnych w naszej jezuickiej wspól­nocie. Dziękujemy ojcom, którzy pracowali w naszej parafii a decyzją o. pro­wincjała w nowym roku szkolnym podejmą nowe wyzwania. Ojcu Waldemarowi Aramowiczowi, który w sierpniu rozpocznie pracę w War­szawie, przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ojcu Krzysztofowi Haptasiowi, który w sierpniu wyjedzie do Jastrzębiej Góry i ojcu Zbigniewowi Leczkow­skiemu który od nowego roku akademickiego, będzie przełożonym wspólnoty i Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu. Do podziękowań dołączamy ży­czenia błogosławieństwa Bożego i owocnej pracy …

Czytaj dalej »

1. Dzisiaj przedstawiciele naszej parafii w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodaw­czej „Stop aborcji”, będą zbierali podpisy pod projektem ustawy zakazującej zabijania w okresie prenatalnym dzieci, podejrzanych o chorobę lub wadę genetyczną. Projekt ustawy stanowi wyraz sprzeciwu przeciwko za­bijaniu dzieci tylko dlatego, że są chore.

2. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Jery­chem Ró­żań­co­wym. Jerycho Różańcowe zakończymy o godz. 19.oo w dolnym ko­ściele.

3. Dzisiaj nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli o godzinie 16.3o, a o godz. 17.oo Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca świętego, Archidiecezji i rodzin na­szej Parafii. Spotkanie członków i …

Czytaj dalej »